หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ ติดต่อเรา


  เพชร Emerald ใบเซอร์ HRD 4.02 กะรัต สี I ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : EM402I39R356HRD546
ราคาปรกติ 2,576,016  บาท
ราคาพิเศษ 1,579,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Emerald  ใบเซอร์  HRD 4.02 กะรัต
สี I น้ำ 95  ความสะอาด VS1

คัดติ้ง  2 Excellent 
HRD Cer No. 170003091546


 

       
 
  เพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 0.72 กะรัต สี D ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : OV072D29R356GIA242
ราคาปรกติ 123,033  บาท
ราคาพิเศษ 88,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval 0.72 กะรัต สี D
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  Excellent Very Good   
GIA Cer No. 2196477242

 

       
 
  เพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 0.75 กะรัต สี E ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : OV075E30R356GIA807
ราคาปรกติ 125,490  บาท
ราคาพิเศษ 88,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 0.75 กะรัต สี E
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent  Very Good 
GIA Cer No. 7282144807

 

       
 
  เพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 0.73 กะรัต สี E ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : OV073E30R356GIA172
ราคาปรกติ 124,742  บาท
ราคาพิเศษ 88,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval 0.73 กะรัต สี E
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง  Excellent  Very Good 
GIA Cer No. 6245612172

 

       
 
  เพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 0.72 กะรัต สี E ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : OV072E30R356GIA274
ราคาปรกติ 120,470  บาท
ราคาพิเศษ 85,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 0.72 กะรัต สี E
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  Excellent Good   
GIA Cer No. 2288130274

 

       
 
  เพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต สี E ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : OV070E30R356GIA418
ราคาปรกติ 117,124  บาท
ราคาพิเศษ 82,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต สี E
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent Good   
GIA Cer No. 1285374418