หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต สี F ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : EM050F30R356GIA769
ราคาปรกติ 51,620  บาท
ราคาพิเศษ 39,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 0.50 กะรัต
สี F น้ำ 98  ความสะอาด VS1

คัดติ้ง  2Excellent 
GIA Cer No. 6315817769

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.54 กะรัต สี F ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : EM054F30R356GIA657
ราคาปรกติ 55,749  บาท
ราคาพิเศษ 48,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 0.54 กะรัต
สี F น้ำ 98  ความสะอาด VS1

คัดติ้ง  2Excellent 
GIA Cer No. 1308251657

       
 
  เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.01 กะรัต สี I-J ความสะอาด IF
   
 
รหัสสินค้า : AC101101IJ39R356GIA664738
ราคาปรกติ 366,750  บาท
ราคาพิเศษ 229,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher   ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 95
ความสะอาดระดับ IF
คัตติ้ง 2Excellent
GIA Cer No. 2185706664

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ IF
คัตติ้ง 2Excellent 
GIA Cer No. 2185709738

 

 

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.03 กะรัต สี G ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : HS103G21R356GIA185
ราคาปรกติ 234,675  บาท
ราคาพิเศษ 189,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ GIA 1.03 กะรัต สี G
น้ำ 96 ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง   2 Excellent 
GIA Cer No. 7316884185

 

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ HRD 5.02 และ 5.02 กะรัต สี I ความสะอาด VS1-VS2
   
 
รหัสสินค้า : EM502502I42R356HRD107396
ราคาปรกติ 7,863,328  บาท
ราคาพิเศษ 4,569,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Emerald  ใบเซอร์  HRD 5.02 กะรัต
สี I น้ำ 95  ความสะอาด  VS1

คัดติ้ง  Excellente Very Good  
HRD Cer No. 180000059107

 

เพชร Emerald  ใบเซอร์  HRD 5.02 กะรัต
สี I น้ำ 95  ความสะอาด  VS2

คัดติ้ง Excellent Ver Good     
HRD Cer No. 180000159396

 

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.01 กะรัต สี H ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : EM101101H28R356GIA629275
ราคาปรกติ 388,324  บาท
ราคาพิเศษ 289,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 1.01 กะรัต
สี H น้ำ 96  ความสะอาด VS2

คัดติ้ง 2 Excellent  
GIA Cer No. 1307764629

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 1.01  กะรัต
สี H น้ำ 96 ความสะอาด VS2

คัดติ้ง 2Excellent 
GIA Cer No. 6301587275