หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชรทรงกลม 2.01 กะรัต และ 2.16 กะรัต น้ำ 94 (J) ความสะอาดระดับ VS
   
 
รหัสสินค้า : JRD201216JKVSSI
ราคาปรกติ 1,544,500  บาท
ราคาพิเศษ 709,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชรทรงกลม 2.01 กะรัตและ 2.16 กะรัต  น้ำ  94 (J)
ความสะอาดระดับ VS  


 

 

ราคารวมตัวเรือน   680,000 บาท

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต I SI1
   
 
รหัสสินค้า : HS101I19GIA321
ราคาปรกติ 185,000  บาท
ราคาพิเศษ 137,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 95 
ความสะอาดระดับ SI1
คัดติ้ง Excellent Very good
GIA Cer No. 2197693321

 

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.00 กะรัต J VS2
   
 
รหัสสินค้า : HS100J23GIA749
ราคาปรกติ 162,800  บาท
ราคาพิเศษ 113,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.00 กะรัต น้ำ 94 
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very good
GIA Cer No. 6195782749

 

       
 
  ต่างหูเพชร Round ใบเซอร์ HRD 7.13 กะรัต I VVS2 และ 7.06 กะรัต I VS1 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD713706I24HRD001002
ราคาปรกติ 28,480,000  บาท
ราคาพิเศษ 12,600,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

ต่างหูเพชร Round ใบเซอร์ HRD 7.13 กะรัต น้ำ 95 ความสะอาดระดับ VVS2
Triple Excellent  
HRD Cer No. 15025107001

เพชร Round ใบเซอร์ HRD 7.06 กะรัต น้ำ 95 ความสะอาดระดับ VS1
Triple Excellent

HRD Cer No. 15025107002

**ราคานี้รวมตัวเรือนต่างหู 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.60 กะรัต และ 1.70 กะรัต H (น้ำ 96) VVS2 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD160170H2624HRD001017
ราคาปรกติ 1,383,400  บาท
ราคาพิเศษ 943,700  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.60 กะรัต น้ำ 96 ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง Triple Excellent   Heart & Arrow
HRD Cer No. 15019358001
 

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.70 กะรัต น้ำ 96 ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง Triple Excellent   
HRD Cer No. 14034993017

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.70 กะรัต H (น้ำ 96) VVS2 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD170H24HRD017
ราคาปรกติ 712,700  บาท
ราคาพิเศษ 492,400  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.70 กะรัต น้ำ 96 ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง Triple Excellent   
HRD Cer No. 14034993017