หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Heart ใบเซอร์ HRD 1.54 และ 1.51 กะรัต สี H ความสะอาด VVS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : HS154151H29R356HRD786784
ราคาปรกติ 868,746  บาท
ราคาพิเศษ 619,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 1.54  กะรัต สี H
น้ำ 96  ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง  2 Excellent  
HRD Cer No. 190000021786


เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 1.51  กะรัต สี H
น้ำ 97  ความสะอาดระดับ VVS2

คัดติ้ง 2Excellent  
HRD Cer No. 190000021784

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 2.02 และ 2.01 กะรัต สี D ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : HS202201D33R356GIA102359
ราคาปรกติ 2,582,424  บาท
ราคาพิเศษ 1,739,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 2.02 กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ  VS1
คัดติ้ง 2 Excellent  
GIA Cer No. 2195744102

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 2.01 กะรัต น้ำ 100

ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง  Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2195683359

       
 
  เพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.01 กะรัต สี D ความสะอาด IF
   
 
รหัสสินค้า : OV101101D45R356GIA120683
ราคาปรกติ 1,064,297  บาท
ราคาพิเศษ 589,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval 1.01 กะรัต สี D
ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง Excellent Very Good   
GIA Cer No. 6193760120

เพชร Oval 1.01 กะรัต สี D

ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง  Excellent Very Good  
GIA Cer No. 6315336683

 

       
 
  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 2.36 กะรัต สี D ความสะอาดระดับ IF
   
 
รหัสสินค้า : PS236D43R356GIA609
ราคาปรกติ 2,142,408  บาท
ราคาพิเศษ 1,229,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร PEAR ใบเซอร์  GIA 2.36 กะรัต
สี D น้ำ 100   ความสะอาด IF

คัดติ้ง  2 Excellent 
GIA Cer No. 2185707609

 

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต สี I ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : EM051IGIA752
ราคาปรกติ 59,000  บาท
ราคาพิเศษ 38,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 0.51  กะรัต
สี I น้ำ 95  ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง  Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6275840752

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.72 กะรัต สี J ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : EM072JGIA785
ราคาปรกติ 83,000  บาท
ราคาพิเศษ 56,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 0.72 กะรัต
สี J น้ำ 94  ความสะอาด VS1

คัดติ้ง   Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2276030785