หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 8.02 กะรัต สี F ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD802F44R356HRD365
ราคาปรกติ 20,842,376  บาท
ราคาพิเศษ 11,679,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 8.02 กะรัต
สี F น้ำ 98  ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง  3 Excellent
HRD Cer No. 180000007365

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 7.39 กะรัต สี I ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : RD739I30R356HRD378
ราคาปรกติ 7,629,436  บาท
ราคาพิเศษ 5,349,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 7.39 กะรัต
สี I น้ำ 95  ความสะอาด VS1

คัดติ้ง  3 Excellent
HRD Cer No. 190000031378

       
 
  แหวนเพชร Round ใบเซอร์ HRD 7.05 กะรัต สี J ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD705J30R356HRD594
ราคาปรกติ 5,898,030  บาท
ราคาพิเศษ 4,129,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 7.05 กะรัต
สี J น้ำ 94  ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง  3 Excellent
HRD Cer No. 190000069594

       
 
  ต่างหูเพชร Round ใบเซอร์ HRD 4.03 และ 4.03 กะรัต สี J ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD403403J40R356HRD692643
ราคาปรกติ 5,308,316  บาท
ราคาพิเศษ 3,189,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 4.03 กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ  VVS2
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 190000030692


เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 4.03 กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ  VVS2
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 190000030643

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ GIA 3.01 กะรัต สี H ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : RD301H31R356GIA099
ราคาปรกติ 1,982,386  บาท
ราคาพิเศษ 1,369,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 3.01 กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง  3 Excellent    
GIA Cer No. 1279285099

       
 
  เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 3.51 กะรัต สี G ความสะอาดระดับ VS1
   
 
รหัสสินค้า : PRI351G24R356GIA832
ราคาปรกติ 2,624,076  บาท
ราคาพิเศษ 1,999,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 3.51 กะรัต  สี G

น้ำ 97 ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง 2Excellent
GIA Cer No.5243093832