หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต สี D ความสะอาดระดับ VVS2
   
 
รหัสสินค้า : PS050D21R356GIA508
ราคาปรกติ 65,860  บาท
ราคาพิเศษ 53,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร PEAR ใบเซอร์  GIA 0.50 กะรัต
สี D น้ำ 100   ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง Excellent Very Good   
GIA Cer No. 6325474508

 

       
 
  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต สี D ความสะอาดระดับ VVS2
   
 
รหัสสินค้า : PS050D21R356GIA154
ราคาปรกติ 65,860  บาท
ราคาพิเศษ 53,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร PEAR ใบเซอร์  GIA 0.50 กะรัต
สี D น้ำ 100   ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง 2Very Good  
GIA Cer No. 2298289154

 

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี H ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : HS101H19R356GIA823
ราคาปรกติ 194,162  บาท
ราคาพิเศษ 159,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี H
น้ำ 96 ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง   2 Excellent 
GIA Cer No. 2316727823

 

       
 
  เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.08 กะรัต สี H ความสะอาด VVS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : AC101108H40R356GIA954146
ราคาปรกติ 435,637  บาท
ราคาพิเศษ 269,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher   ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No. 3255964954

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA 1.08 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 7273092146

 

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.51 และ 1.55 กะรัต สี K ความสะอาด VVS1-VS1
   
 
รหัสสินค้า : RD151155K28R356HRD325409
ราคาปรกติ 664,082  บาท
ราคาพิเศษ 479,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 1.51 กะรัต น้ำ 93
ความสะอาดระดับ  VVS1
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 190000036325


เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 1.55 กะรัต น้ำ 93
ความสะอาดระดับ  VS1
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 190000047409

       
 
  เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 2.01 และ 2.05 กะรัต สี G ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : PRI205205G28R356GIA823800
ราคาปรกติ 1,951,236  บาท
ราคาพิเศษ 1,409,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062


เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 2.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ  VVS2

คัดติ้ง  2Excellent    

GIA Cer No. 6193634823

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 2.05 กะรัต น้ำ 97

ความสะอาดระดับ VVS2

คัดติ้ง 2 Excellent  
GIA Cer No. 2191634850