หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต G ความสะอาดระดับ VS1
   
 
รหัสสินค้า : PRI102G29R34GIA022
ราคาปรกติ 228,888  บาท
ราคาพิเศษ 169,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง Excellent  Very Good
GIA Cer No. 1249622022

 

       
 
  เพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 1.02 และ 1.01 กะรัต สี J ความสะอาดระดับ VVS2 - Interanlly Flawless
   
 
รหัสสินค้า : MQ102101J22R34GIA379989
ราคาปรกติ 313,956  บาท
ราคาพิเศษ 249,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Marquise  ใบเซอร์ GIA 1.02  กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง    2 Excellent  
GIA Cer No. 5181101379

เพชร Marquise  ใบเซอร์ GIA 1.01  กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ Interanlly Flawless
คัดติ้ง   2  Excellent 
GIA Cer No. 5246782989 

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.01 กะรัต สี J ความสะอาดระดับ VVS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : EM10101J31R34GIA196372
ราคาปรกติ 302,192  บาท
ราคาพิเศษ 209,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 1.01 กะรัต
สี  J  น้ำ 94  ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง  Excellent  Excellent
GIA Cer No. 5171803196

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 1.01   กะรัต
สี J น้ำ 94  ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง  Excellent  Excellent
GIA Cer No. 1182169372

 

       
 
  เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.01 กะรัต J ระดับความสะอาด Internally flawless
   
 
รหัสสินค้า : CU101101G36R34GIA196372
ราคาปรกติ 329,664  บาท
ราคาพิเศษ 219,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion  ใบเซอร์ GIA 1.01   กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ Internally flawless

คัดติ้ง 2 Excellent 
GIA Cer No. 22314515863

เพชร Cushion  ใบเซอร์ GIA 1.01  กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ Internally Flawless

คัดติ้ง 2 Excellent 
GIA Cer No. 2237919697

 

       
 
  เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 1.08 และ 1.01 กะรัต J ความสะอาดระดับ VVS1
   
 
รหัสสินค้า : PRI108101J26R34HRD316200
ราคาปรกติ 319,770  บาท
ราคาพิเศษ 239,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 1.08 กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง Excellent Excellent
GIA Cer No.1223756316

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง Excellent Excellent
GIA Cer No. 3225391200

 

       
 
  เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.01 กะรัต สี E ความสะอาดระดับ VVS1
   
 
รหัสสินค้า : OV101101E31R34GIA900328
ราคาปรกติ 686,800  บาท
ราคาพิเศษ 479,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Oval  ใบเซอร์  GIA 1.01  กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง   2 Excellent  
GIA Cer No. 2175826900

เพชร  Oval  ใบเซอร์  GIA 1.01  กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง   2 Excellent  
GIA Cer No. 2236365328