หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Heart ใบเซอร์ HRD 4.50 กะรัต H ความสะอาดระดับ VS1
   
 
รหัสสินค้า : HS450H25R327HRD456
ราคาปรกติ 3,531,600  บาท
ราคาพิเศษ 2,549,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Heart  ใบเซอร์  HRD  4.50   กะรัต
สี H น้ำ 96 ความสะอาด VS1

คัดติ้ง  2  Excellent 
HRD Cer No. 170002934456

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 3.07 กะรัต สี I ความสะอาดระดับ VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD307I38R327HRD346
ราคาปรกติ 1,857,196  บาท
ราคาพิเศษ 1,159,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round  ใบเซอร์  HRD 3.07   กะรัต
สี  I  น้ำ 95   ความสะอาด  VVS2

คัดติ้ง Triple Excellente
HRD Cer No. 17000343346

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ HRD 1.51 กะรัต สี H ความสะอาดระดับ VS1
   
 
รหัสสินค้า : EM151H28R327HRD331
ราคาปรกติ 370,327  บาท
ราคาพิเศษ 269,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round  ใบเซอร์  HRD  1.51   กะรัต
สี  H  น้ำ 96   ความสะอาด  VS1

คัดติ้ง Triple Excellente
HRD Cer No. 170002952331

       
 
  เพชร Marquise ใบเซอร์ HRD 3.01 น้ำ 96 ความสะอาดระดับ VS1 และ 3.01 กะรัต น้ำ95 ความสะอาดระดับ VVS2
   
 
รหัสสินค้า : MQ301301HI28R327HRD957432
ราคาปรกติ 3,198,877  บาท
ราคาพิเศษ 2,269,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Marqise  ใบเซอร์  HRD  3.01  กะรัต
สี  H   น้ำ 96   ความสะอาด  VS1

คัดติ้ง   2  Excellente
HRD Cer No. 180000004957


เพชร  Marquise  ใบเซอร์  HRD 3.01 กะรัต
สี  I  น้ำ 95   ความสะอาด  VVS2

คัดติ้ง   2   Excellente
HRD Cer No. 180000026432

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ HRD 2.01 และ 2.02 กะรัต สี G ความสะอาดระดับ VS1
   
 
รหัสสินค้า : EM201202G28R327HRD669631
ราคาปรกติ 1,647,262  บาท
ราคาพิเศษ 1,149,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round  ใบเซอร์  HRD 2.01   กะรัต
สี  G   น้ำ 97   ความสะอาด  VS1

คัดติ้ง  2   Excellente
HRD Cer No. 180000008669

เพชร Round  ใบเซอร์  HRD 2.02   กะรัต
สี  G   น้ำ 97   ความสะอาด  VS1

คัดติ้ง  2   Excellente
HRD Cer No. 170003117631

       
 
  เพชร Pear ใบเซอร์ HRD 2.04 และ 2.07 กะรัต สี G ความสะอาดระดับ VVS2 - Loupe - Clean
   
 
รหัสสินค้า : PS20420728R327HRD091624
ราคาปรกติ 1,915,893  บาท
ราคาพิเศษ 1,389,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear  ใบเซอร์  HRD 2.04  กะรัต
สี  G  น้ำ 97   ความสะอาด  VVS2

คัดติ้ง   2   Excellente
HRD Cer No. 170002953091

เพชร pear  ใบเซอร์  HRD  2.07  กะรัต
สี  G  น้ำ 97   ความสะอาด  Loupe - Clean

คัดติ้ง   2   Excellente
HRD Cer No. 170002989624