หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.00 และ 1.00 กะรัต สี H ความสะอาด VVS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD100100H33R356HRD231225
ราคาปรกติ 594,520  บาท
ราคาพิเศษ 399,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.00 กะรัต
น้ำ 96 ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง 3 Excellent
HRD Cer No. 190000133231

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.00 กะรัต
น้ำ 96 ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง 3 Excellent
HRD Cer No. 190000133225

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.10 และ 1.10 กะรัต สี H ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD110110H31R356HRD211724
ราคาปรกติ 642,224  บาท
ราคาพิเศษ 449,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.10 กะรัต
น้ำ 96 ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง 3 Excellent
HRD Cer No. 190000133211

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.10 กะรัต
น้ำ 96 ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง 3 Excellent
HRD Cer No. 190000137724

 

       
 
  สร้อยคอเพชร Asscher,Cushion,Emerald,Heart,Marquise,Oval,Pear และ Princess รวม 50 pcs 32.42 กะรัต สี G-H
   
 
รหัสสินค้า : ACCUEMHSMQOVPSPRI
ราคาปรกติ 8,600,000  บาท
ราคาพิเศษ 4,590,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher   ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No. 7276500330

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง 2Excellent
GIA Cer No. 5201128155

เพชร Asscher   ใบเซอร์ GIA 0.70  กะรัต น้ำ 97

ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง 2Very Good   
GIA Cer No. 2278908913

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง 2Excellent
GIA Cer No. 7316391041


เพชร Cushion   ใบเซอร์ GIA 0.70  กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง Excellent Very Good   
GIA Cer No. 5201109846

เพชร Cushion  ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2326574399

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 0.90  กะรัต น้ำ 96

ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good   
GIA Cer No. 2185842934

เพชร Emerald   ใบเซอร์ GIA 0.52 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS2
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2326343646


เพชร Emerald  ใบเซอร์ GIA 0.50  กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง  Excellent Very Good  
GIA Cer No. 6331252389

เพชร Emerald  ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ IF
คัตติ้ง 2 Very Good 
GIA Cer No. 6311889658

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง 2Excellent 
GIA Cer No. 1339075625

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัตติ้ง 2 Very Good
GIA Cer No. 2205129044

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง 2 Excellent  
GIA Cer No. 2337263910

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 96 
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง Excellent 
GIA Cer No. 6331021844

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.55 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2278603292

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2214654496

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.91 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 6325385148

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.73 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัตติ้ง 2Excellent 
GIA Cer No. 6322589321

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.72 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ IF 
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.5201408647

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6332121527

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 96 
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No.1329526573 

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS2 
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.2318636702

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 96 
ความสะอาดระดับ VVS2 
คัตติ้ง 2Excellent
GIA Cer No.3285563222

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.96 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS2
คัตติ้ง Excellent Very good
GIA Cer No.6335106679

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง 2Excellent
GIA Cer No.1328196862

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.3295731028

เพชร Maquise ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS1 
คัตติ้ง 2Excellent
GIA Cer No.5192935253

เพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง 2Very Good
GIA Cer No.5202179269

เพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS2 
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No.1319232402

เพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 0.53 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.7318876284

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัตติ้ง Excellent Very good 
GIA Cer No.6321734731

เพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1 
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.2205357074 

เพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 96 
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.6312852171

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.1329899898

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS1 
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.6321574220

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very good 
GIA Cer No.5201122341 

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.55 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.7326510042

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.52 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.6321266394 

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.1192229833

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1 
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.1317780171 

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัตติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No.6207055250

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.6322976051

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.5323572107 

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS2
คัตติ้ง 2Very Good
GIA Cer No.6311452755

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.2324332461 

เพชร Radiant  ใบเซอร์ GIA 0.71 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS2
คัตติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No.6295057308

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.1323573128 

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS1 
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.1327526844

เพชร Radiant ใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.7282682975

เพชร Heart ใบเซอร์ HRD 3.00 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัตติ้ง Excellent Very Good
HRD Cer No.15014521001

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 1186890258

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 3.50 กะรัต สี G ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD350G45R356HRD411
ราคาปรกติ 3,675,700  บาท
ราคาพิเศษ 2,029,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 3.50 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  3Excellent   
HRD Cer No.190000126411

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ HRD 5.01 และ 5.02 กะรัต สี I ความสะอาด VVS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : EM501502I50R356HRD548550
ราคาปรกติ 9,373,480  บาท
ราคาพิเศษ 4,689,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Emerald  ใบเซอร์  HRD 5.01 กะรัต
สี I น้ำ 95  ความสะอาด  VVS2

คัดติ้ง 2Excellent 
HRD Cer No.190000076548

 

เพชร Emerald  ใบเซอร์  HRD 5.02 กะรัต
สี I น้ำ 95  ความสะอาด  VVS1

คัดติ้ง  Very Good Excellent      
HRD Cer No. 190000076550

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 3.08 กะรัต สี G ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD308G47R356HRD305
ราคาปรกติ 3,563,560  บาท
ราคาพิเศษ 1,889,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 3.08 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง  3Excellent   
HRD Cer No.190000090305