หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.71 กะรัต สี H ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : EM071H26R356GIA324
ราคาปรกติ 93,521  บาท
ราคาพิเศษ 79,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 0.71  กะรัต
สี H น้ำ 96  ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง  2 Excellent 
GIA Cer No. 2286050324

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.56 กะรัต สี G ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : EM056G26R356GIA132
ราคาปรกติ 59,808  บาท
ราคาพิเศษ 49,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 0.56  กะรัต
สี G น้ำ 97  ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6272858132

       
 
  เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 1.08 กะรัต สี H ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : AS108H38R356GIA430
ราคาปรกติ 230,688  บาท
ราคาพิเศษ 149,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Asscher  ใบเซอร์ GIA 1.08 กะรัต
น้ำ H ความสะอาดระดับ VVS1 

คัดติ้ง  2 Excellent  
GIA Cer No. 5293480430

       
 
  เพชร Radiant ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.02 กะรัต สี J ความสะอาด VS1-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RAD101102J36R356GIA135554
ราคาปรกติ 310,823  บาท
ราคาพิเศษ 199,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-655-4062

เพชร Radiant  1.01  กะรัต
น้ำ J  ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง 2 Excellent  
GIA Cer No. 6194898135


เพชร Radiant  1.02 กะรัต
น้ำ J ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง 2 Excellent   
GIA Cer No. 2195680554

 

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ HRD 3.12 และ 3.01 กะรัต สี G ความสะอาด VVS1-VS1
   
 
รหัสสินค้า : HS312301G32R356HRD299369
ราคาปรกติ 5,082,612  บาท
ราคาพิเศษ 3,459,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 3.12  กะรัต สี G
น้ำ 96  ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง  2 Excellent  
HRD Cer No. 170003037299


เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 3.01  กะรัต สี G
น้ำ 97  ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง  Excellent Very Good  
HRD Cer No. 170002980369

       
 
  เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 1.71 และ 1.70 กะรัต สี G ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : PRI171171G24R356GIA637262
ราคาปรกติ 1,056,145  บาท
ราคาพิเศษ 809,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062


เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 1.71 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ  VS1

คัดติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No. 1215965637

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 1.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง  Excellent Very Good   
GIA Cer No. 2175512262