หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 3.01 กะรัต สี G ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : RD301G36R356HRD977
ราคาปรกติ 2,839,634  บาท
ราคาพิเศษ 1,819,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 3.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง 3 Excellent  
HRD Cer No. 180000005977

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 2.01 และ 2.09 กะรัต สี I ความสะอาด VS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD201209I30R356HRD221939
ราคาปรกติ 1,694,275  บาท
ราคาพิเศษ 1,189,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต น้ำ 95
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง 3 Excellent  
HRD Cer No. 180000113221

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 2.09 กะรัต น้ำ 95
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง 3 Excellent  
HRD Cer No. 180000145939

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.12 และ 1.32 กะรัต สี H ความสะอาด VVS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD112132H30R356HRD895547
ราคาปรกติ 724,246  บาท
ราคาพิเศษ 509,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 1.12 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง 3 Excellent  
HRD Cer No. 180000129895

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 1.32 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง 3 Excellent  
HRD Cer No. 180000120547

       
 
  เพชร Cushion ใบเซอร์ HRD 4.03 กะรัต สี K ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : CU403K45R356HRD727
ราคาปรกติ 1,434,680  บาท
ราคาพิเศษ 799,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion   ใบเซอร์  HRD 4.03  กะรัต
สี K  น้ำ 93  ความสะอาด VS2

คัดติ้ง  2 Excellent 
HRD Cer No. 180000120727

       
 
  เพชร Radiant ใบเซอร์ HRD 5.05 กะรัต K ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : RAD505K41R356HRD841
ราคาปรกติ 2,427,030  บาท
ราคาพิเศษ 1,439,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-655-4062

เพชร Radiant ใบเซอร์ HRD 5.05  กะรัต
น้ำ 93  ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง Excellent Very  Good 
HRD Cer No. 170002959841

 

       
 
  เพชร Pear ใบเซอร์ HRD 2.01 และ 2.01 กะรัต สี G ความสะอาดระดับ SI1-VS2
   
 
รหัสสินค้า : PS201201G21R356HRD742432
ราคาปรกติ 1,610,010  บาท
ราคาพิเศษ 1,279,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ SI1
คัดติ้ง 2 Excellent 
HRD Cer No. 180000133742


เพชร Pear ใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very good
HRD Cer No. 180000141432