หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Round ใบเซอร์ GIA 0.71 และ 0.72 กะรัต สี G ความสะอาด IF-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD071072G24R356GIA578641
ราคาปรกติ 277,323  บาท
ราคาพิเศษ 219,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 0.71 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง  3  Excellent  
GIA Cer No. 7318331578


เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 0.72 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  3  Excellent  
GIA Cer No. 1263189641

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ GIA 0.80 และ 0.81 กะรัต สี H ความสะอาด VVS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD080081H14R356GIA882925
ราคาปรกติ 2,694,200  บาท
ราคาพิเศษ 239,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 0.80 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ  VVS2
คัดติ้ง  3  Excellent  
GIA Cer No. 2205275882


เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA  0.81 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง  3  Excellent  
GIA Cer No. 6285217925

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 3.05 และ 3.01 กะรัต สี I ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : RD305301I43R356HRD730422
ราคาปรกติ 3,775,380  บาท
ราคาพิเศษ 2,159,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 3.05 กะรัต
น้ำ 95 ความสะอาด VS1

คัดติ้ง 3 Excellent
HRD Cer No.190000098730

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 3.01 กะรัต
น้ำ 95  ความสะอาด VS1

คัดติ้ง 3 Excellent
HRD Cer No. 190000080422

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 2.51 และ 2.56 กะรัต สี J ความสะอาด VVS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD251256J28R356HRD194868
ราคาปรกติ 1,760,242  บาท
ราคาพิเศษ 1,269,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 2.51 กะรัต
น้ำ 94 ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง 3 Excellent
HRD Cer No.190000125194

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 2.56 กะรัต
น้ำ 94 ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง 3 Excellent
HRD Cer No. 190000135868

 

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 2.03 และ 2.01 กะรัต สี D ความสะอาด VVS2-VS2
   
 
รหัสสินค้า : EM203201D30R356GIA016072
ราคาปรกติ 2,554,478  บาท
ราคาพิเศษ 1,789,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 2.03 กะรัต
สี D น้ำ 100  ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง 2 Very Good 
GIA Cer No. 7331380016

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 2.01 กะรัต
สี D น้ำ 100 ความสะอาด VS2

คัดติ้ง Good Very Good    
GIA Cer No. 2334380072

 

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 3.02 และ 3.04 กะรัต สี J ความสะอาด VVS1-VS2
   
 
รหัสสินค้า : EM302304J24R356GIA396986
ราคาปรกติ 2,318,272  บาท
ราคาพิเศษ 1,761,886  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 3.02 กะรัต
สี J น้ำ 94  ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No. 1308087396

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 3.04 กะรัต
สี J น้ำ 94 ความสะอาด VS2

คัดติ้ง  Excellent Very Good     
GIA Cer No. 7291757986