หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา

 

วิธีการซื้อสินค้า
 
1. ลูกค้าสามารถซื้อ-จองสินค้า โดยระบุรหัสสินค้า ประเภทสินค้า ไซส์ (ในกรณีแหวน) ของสินค้า
ผ่าน 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

•  ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-644-4059 / 02-2644-4062 /สายด่วน 087-555-9011
•  ทาง E-mail ของทางร้าน info@venusdiamondintertrade.com
•  ทาง Fax 02-644-4951

โดยการจองสินค้า ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าขั้นต่ำ 30 % เท่านั้น โดยทางร้าน จะออก invoice
ของลูกค้าพร้อมจำนวนเงินมัดจำให้ไว้เป็นหลักฐาน (โดยส่งทาง E-mail / ทางโทรศัพท์ / ทางโทรสาร)
ระยะเวลาการรับจองสินค้าครอบคลุม 3 เดือน นับจากวันที่ออก invoice โดยทางร้านไม่รับจองสินค้า
ทางปากเปล่าในทุกกรณี เพื่อเป็นการไม่เสียโอกาสแก่ลูกค้าท่านอื่นๆ
 
  •  กรณีเป็นสินค้าหน้าร้าน ที่ทางร้านมีอยู่ใน Stock ลูกค้าสามารถชำระเงินส่วนที่เหลือได้ทันที
หรือสามารถชำระได้เต็มจำนวน และทางร้านสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันที (ตามวิธีการจัดส่งสินค้า)
   
  •  กรณีเป็นสินค้า Sold-out หรือ Pre-order หลังจากที่ลูกค้าจ่ายเงินมัดจำ 30 %
และได้รับ invoice จากทางร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางร้านใช้เวลาผลิตสินค้าภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ออก invoice เมื่อสินค้าผลิตเสร็จทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ และลูกค้า
สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือกับทางร้าน หลังจากนั้นทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ (ตามวิธีการจัดส่งสินค้า)
   
  •  ในกรณีสินค้าสั่งทำ ลูกค้าจะต้องส่งแบบมาให้ทางร้านประเมินราคา เมื่อประเมินราคาเรียบร้อยแล้ว
จะแจ้งกลับให้ทราบทาง Email หรือทางโทรศัพท์ เมื่อมีการตกลงราคาจนเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายแล้ว
ทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินมัดจำค่าผลิตสินค้าขึ้นต่ำ 30 % ของราคาสินค้าและทางร้านจะออก invoice
ให้เป็นหลักฐาน หลังจากนั้นทางร้านจึงจะผลิตสินค้าให้กับทางลูกค้าภายใน 1 เดือน
นับจากวันที่ออก invoice เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือกับทางร้าน
และทางร้านจึงจัดส่งสินค้า (ตามวิธีการจัดส่งสินค้า)
 
ในทุกกรณี   เมื่อลูกค้าได้รับการตอบกลับจากทางร้านเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาชมสินค้ากับทางร้านได้ที่ Show room ของทางร้านเราได้ทุกวัน จันทร์ – เสาร์ เวลา 11.00–19.00 น.