หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
หน้าแรก » เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI » สร้อยข้อมือ เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.04 กะรัต สี G ความสะอาดระดับ SI1

   สร้อยข้อมือ เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.04 กะรัต สี G ความสะอาดระดับ SI1
 
 • สร้อยข้อมือ เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.04 กะรัต สี G ความสะอาดระดับ SI1
  หน้าแรก » เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI » สร้อยข้อมือ เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.04 กะรัต สี G ความสะอาดระดับ SI1

     สร้อยข้อมือ เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.04 กะรัต สี G ความสะอาดระดับ SI1
   
   
  รหัสสินค้า : PS104GSI1GIA349
  ราคาปรกติ 5,000,000  บาท
  ราคาพิเศษ 3,999,000  บาท
     
  รายละเอียด  
     

  สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

  สร้อยข้อมือหยดน้ำ มี 23 เม็ด เซอร์ GIA

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.04 กะรัต น้ำ 97
  ความสะอาดระดับ SI1 คัดติ้ง Excellent Very Good
  GIA Cer No. 125781349

  เพชร Pear  ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 97
  ความสะอาด SI1 คัดติ้ง Excellent Very Good
  GIA Cer No. 1255754632

  เพชร Pearใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต น้ำ 97
  ความสะอาด SI1 คัดติ้ง 2 Excellent
  GIA Cer No. 2257299537

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 97
  ความสะอาด VS1 คัดติ้ง 2 Very Good 
  GIA Cer No. 7236394381

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
  ความสะอาด VS1 คัดติ้ง Excellent Very Good
  GIA Cer No. 6252598722

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
  ความสะอาด VS1 คัดติ้ง 2 Excellent 
  GIA Cer No. 3252354965

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
  ความสะอาด VS1 คัดติ้ง Excellent Very Good
  GIA Cer No. 6251605868

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.03 กะรัต สี G น้ำ 97
  ความสะอาด VS1 คัดติ้ง Excellent  Very Good
  GIA Cer No. 1257691894

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
  ความสะอาด VS1 คัดติ้ง Excellent Very Good
  GIA Cer No. 6255751679

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
  ความสะอาด VS1 คัดติ้ง Excellent Very Good
  GIA Cer No. 6255751679

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
  ความสะอาด VS2 คัดติ้ง 2 Excellent
  GIA Cer No. 218194822

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.11 กะรัต สี G น้ำ 97
  ความสะอาด VS2 คัดติ้ง 2 Excellent
  GIA Cer No. 1247710309

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA  1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
  ความสะอาด VS2 คัดติ้ง 2 Excellent
  GIA Cer No. 7251592223

  เพชร Pear ใบเซอ GIA 1.07 กะรัต สี G น้ำ 97
  ความสะอาด VVS2 คัดติ้ง 2 Excellent
  GIA Cer No. 6251442074

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี  H น้ำ 96
  ความสะอาด SI1 คัดติ้ง 2 Excellent
  GIA Cer No.2256760099

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.10 กะรัต สี H น้ำ 96
  ความสะอาด VS2 คัดติ้ง 2 Excellent
  GIA Cer No. 6252509035

  เพชรPear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี H น้ำ 96 
  ความสะอาด VS2 คัดติ้ง Excellent VeryGood
  GIA Cer No. 7258699544

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต สี H น้ำ 96
  ความสะอาด VS2 คัดติ้ง 2 Excellent 
  GIA Cer No. 6255690942

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี H น้ำ 96
  ความสะอาด VS2 คัดติ้ง 2 Excellent
  GIA Cer No. 15019108002

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี H น้ำ 96
  ความสะอาด VS2 คัดติ้ง Excellent Very Good
  GIA Cer No. 2185406049

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี H น้ำ 96
  ความสะอาด VVS2 คัดติ้ง Excellent Very Good
  GIA Cer No. 1249645387

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.03 กะรัต สี I น้ำ 95
  ความสะอาด VS1 คัดติ้ง 2 Excelent
  GIA Cer No. 2185147517

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.04 กะรัต สี I น้ำ 95
  ความสะอาด VS1 คัดติ้ง 2 Excellent
  GIA Cer No. 7258143467

  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี I น้ำ 95 
  ความสะอาด VVS2 คัดติ้ง 2 Excellent
  GIA Cer No. 1257804749


   

   

   
       
       
       
       
       

  Diamond Grading Report


  Pear Brilliant


  Measurements
   8.97X5.65X3.49mm
  Carat Weight
   1.04 carat
  Color Grade
   G
  Clarity Grade
   IS1


  proportions


  Depth
   61.7 %
  Table
   56 %
  Girdle
   Silghtly thck, Very Thick,Faceted
  Culet
   None


  finish


  Polish
   Excellent
  Symmetry
   Very Good


  Fluorescence


  Fluorescence
   None


  clarity characteristics


  Clarity  characteristics
  I wiwing   map
  Clarity characteristics
  Fedher


  comments

  inscription(s)

  GIA 1257871349

  Diamond Grading Report


  Pear Brilliant


  Measurements
   8.87X5.65X3.49  mm
  Carat Weight
   1.01 carat
  Color Grade
   G
  Clarity Grade
   SI1


  proportions


  Depth
   61.8 %
  Table
   56 %
  Girdle
   medium Thick, Faceted
  Culet
   None


  finish


  Polish
   Excellent
  Symmetry
   Very Good


  Fluorescence


  Fluorescence
   None


  clarity characteristics


  Clarity  characteristics
  I wiwing Map
  Clarity characteristics
  Fedher
  Clarity characteristics
  Caely


  comments

  inscription(s)

  GIA 1255754632

  Diamond Grading Report


  Pear Brilliant


  Measurements
  8.73X5.66X3.54mm
  Carat Weight
   1.02 carat
  Color Grade
   G
  Clarity Grade
   SI1


  proportions


  Depth
   62.8 %
  Table
   60 %
  Girdle
   medium to Very To Thick, Faceted
  Culet
   None


  finish


  Polish
   Excellent
  Symmetry
   Excellent


  Fluorescence


  Fluorescence
   None


  clarity characteristics


  Clarity  characteristics
  I wiwing Map
  Clarity characteristics
  Fedher
  Clarity characteristics
  Cryatal
  Clarity characteristics
   Nardlr
  Clarity characteristics
   indwtrd  Natard


  comments

  inscription(s)

  GIA 2257299537

  Diamond Grading Report


  Pear Brilliant


  Measurements
  8.87X5.54X3.46 mm
  Carat Weight
   1.01 carat
  Color Grade
   G
  Clarity Grade
   VS1


  proportions


  Depth
   62.5 %
  Table
   57 %
  Girdle
  Shighty Thick,Very thick,  Faceted
  Culet
   None


  finish


  Polish
   Very Good
  Symmetry
   Very Good


  Fluorescence


  Fluorescence
   None


  clarity characteristics


  Clarity  characteristics
   Fedher
  Clarity characteristics
   Nardlr


  comments

  inscription(s)

  GIA 7236394381

  Diamond Grading Report


  Pear Brilliant


  Measurements
   8.97X5.75X3.32mm
  Carat Weight
   1.01 carat
  Color Grade
   G
  Clarity Grade
   VS1


  proportions


  Depth
   67.7 %
  Table
   59 %
  Girdle
   Silghty Thick, Very thick,Faceted
  Culet
   None


  finish


  Polish
   Excellent
  Symmetry
   Very Good


  Fluorescence


  Fluorescence
   None


  clarity characteristics


  Clarity  characteristics
   Cryatal
  Clarity characteristics
   Claed
  Clarity characteristics
   Pinpoint


  comments

  inscription(s)

  GIA 6252598722

  Diamond Grading Report


  Pear Brilliant


  Measurements
   8.17 x 5.65 x 3.58z mm
  Carat Weight
   1.02 carat
  Color Grade
   I
  Clarity Grade
   VVS2


  proportions


  Depth
   63.4 %
  Table
   58 %
  Girdle
   medium to Very To Thick, Faceted
  Culet
   None


  finish


  Polish
   Excellent
  Symmetry
   Very Good


  Fluorescence


  Fluorescence
   None


  clarity characteristics


  Clarity  characteristics
   Fedher
  Clarity characteristics
   Claed
  Clarity characteristics
   Nerdla
  Clarity characteristics
   pinpoint


  comments

  inscription(s)

  GIA 3255354965

  Diamond Grading Report


  Pear Brilliant


  Measurements
   8.88X5.85X3.31mm
  Carat Weight
   1.01 carat
  Color Grade
   G
  Clarity Grade
   VS1


  proportions


  Depth
   68.5  %
  Table
   61 %
  Girdle
   thin Very Thick, Faceted
  Culet
   None


  finish


  Polish
   Excellent
  Symmetry
   Very Good


  Fluorescence


  Fluorescence
   None


  clarity characteristics


  Clarity  characteristics
  Fedher
  Clarity characteristics
   Naedr
  Clarity characteristics
   Pinpoint
  Clarity characteristics
   Naedr


  comments

  inscription(s)

  GIA 6251605868

  Diamond Grading Report


  Pear Brilliant


  Measurements
   8.62X5.74X3.53  mm
  Carat Weight
   1.03 carat
  Color Grade
   G
  Clarity Grade
   VS1


  proportions


  Depth
   61.5 %
  Table
   56 %
  Girdle
   thin Very Thick, Faceted
  Culet
   None


  finish


  Polish
   Excellent
  Symmetry
   Very Good


  Fluorescence


  Fluorescence
   None


  clarity characteristics


  Clarity  characteristics
   Fedher
  Clarity characteristics
   Nerdr


  comments

  inscription(s)

  GIA  1257691894

  Diamond Grading Report


  Pear Brilliant


  Measurements
   8.50X5.73X3.38mm
  Carat Weight
   1.01 carat
  Color Grade
   G
  Clarity Grade
   VS1


  proportions


  Depth
   69.0 %
  Table
   62 %
  Girdle
   Slighty thick,Very Thick, Faceted
  Culet
   None


  finish


  Polish
   Excellent
  Symmetry
   Very Good


  Fluorescence


  Fluorescence
   None


  clarity characteristics


  Clarity  Charateristics                          
   Claud
  Clarity characteristics
   Cryrtal
  Clarity characteristics
   Nardlr
  Clarity characteristics
   Naterd


  comments

  inscription(s)

  GIA 6255751679