หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
หน้าแรก » เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI » สร้อยข้อมือ เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.04 กะรัต สี G ความสะอาดระดับ SI1

   สร้อยข้อมือ เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.04 กะรัต สี G ความสะอาดระดับ SI1
 
 
รหัสสินค้า : PS104GSI1GIA349
ราคาปรกติ 5,000,000  บาท
ราคาพิเศษ 3,999,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

สร้อยข้อมือหยดน้ำ มี 23 เม็ด เซอร์ GIA

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.04 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ SI1 คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 125781349

เพชร Pear  ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาด SI1 คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 1255754632

เพชร Pearใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาด SI1 คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 2257299537

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาด VS1 คัดติ้ง 2 Very Good 
GIA Cer No. 7236394381

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
ความสะอาด VS1 คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 6252598722

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
ความสะอาด VS1 คัดติ้ง 2 Excellent 
GIA Cer No. 3252354965

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
ความสะอาด VS1 คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 6251605868

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.03 กะรัต สี G น้ำ 97
ความสะอาด VS1 คัดติ้ง Excellent  Very Good
GIA Cer No. 1257691894

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
ความสะอาด VS1 คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 6255751679

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
ความสะอาด VS1 คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 6255751679

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
ความสะอาด VS2 คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 218194822

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.11 กะรัต สี G น้ำ 97
ความสะอาด VS2 คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 1247710309

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA  1.01 กะรัต สี G น้ำ 97
ความสะอาด VS2 คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 7251592223

เพชร Pear ใบเซอ GIA 1.07 กะรัต สี G น้ำ 97
ความสะอาด VVS2 คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 6251442074

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี  H น้ำ 96
ความสะอาด SI1 คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No.2256760099

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.10 กะรัต สี H น้ำ 96
ความสะอาด VS2 คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 6252509035

เพชรPear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี H น้ำ 96 
ความสะอาด VS2 คัดติ้ง Excellent VeryGood
GIA Cer No. 7258699544

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต สี H น้ำ 96
ความสะอาด VS2 คัดติ้ง 2 Excellent 
GIA Cer No. 6255690942

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี H น้ำ 96
ความสะอาด VS2 คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 15019108002

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี H น้ำ 96
ความสะอาด VS2 คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 2185406049

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี H น้ำ 96
ความสะอาด VVS2 คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 1249645387

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.03 กะรัต สี I น้ำ 95
ความสะอาด VS1 คัดติ้ง 2 Excelent
GIA Cer No. 2185147517

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.04 กะรัต สี I น้ำ 95
ความสะอาด VS1 คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 7258143467

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี I น้ำ 95 
ความสะอาด VVS2 คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 1257804749


 

 

 
     
     
     
     
     

Diamond Grading Report


Pear Brilliant


Measurements
 8.97X5.65X3.49mm
Carat Weight
 1.04 carat
Color Grade
 G
Clarity Grade
 IS1


proportions


Depth
 61.7 %
Table
 56 %
Girdle
 Silghtly thck, Very Thick,Faceted
Culet
 None


finish


Polish
 Excellent
Symmetry
 Very Good


Fluorescence


Fluorescence
 None


clarity characteristics


Clarity  characteristics
I wiwing   map
Clarity characteristics
Fedher


comments

inscription(s)

GIA 1257871349

Diamond Grading Report


Pear Brilliant


Measurements
 8.87X5.65X3.49  mm
Carat Weight
 1.01 carat
Color Grade
 G
Clarity Grade
 SI1


proportions


Depth
 61.8 %
Table
 56 %
Girdle
 medium Thick, Faceted
Culet
 None


finish


Polish
 Excellent
Symmetry
 Very Good


Fluorescence


Fluorescence
 None


clarity characteristics


Clarity  characteristics
I wiwing Map
Clarity characteristics
Fedher
Clarity characteristics
Caely


comments

inscription(s)

GIA 1255754632

Diamond Grading Report


Pear Brilliant


Measurements
8.73X5.66X3.54mm
Carat Weight
 1.02 carat
Color Grade
 G
Clarity Grade
 SI1


proportions


Depth
 62.8 %
Table
 60 %
Girdle
 medium to Very To Thick, Faceted
Culet
 None


finish


Polish
 Excellent
Symmetry
 Excellent


Fluorescence


Fluorescence
 None


clarity characteristics


Clarity  characteristics
I wiwing Map
Clarity characteristics
Fedher
Clarity characteristics
Cryatal
Clarity characteristics
 Nardlr
Clarity characteristics
 indwtrd  Natard


comments

inscription(s)

GIA 2257299537

Diamond Grading Report


Pear Brilliant


Measurements
8.87X5.54X3.46 mm
Carat Weight
 1.01 carat
Color Grade
 G
Clarity Grade
 VS1


proportions


Depth
 62.5 %
Table
 57 %
Girdle
Shighty Thick,Very thick,  Faceted
Culet
 None


finish


Polish
 Very Good
Symmetry
 Very Good


Fluorescence


Fluorescence
 None


clarity characteristics


Clarity  characteristics
 Fedher
Clarity characteristics
 Nardlr


comments

inscription(s)

GIA 7236394381

Diamond Grading Report


Pear Brilliant


Measurements
 8.97X5.75X3.32mm
Carat Weight
 1.01 carat
Color Grade
 G
Clarity Grade
 VS1


proportions


Depth
 67.7 %
Table
 59 %
Girdle
 Silghty Thick, Very thick,Faceted
Culet
 None


finish


Polish
 Excellent
Symmetry
 Very Good


Fluorescence


Fluorescence
 None


clarity characteristics


Clarity  characteristics
 Cryatal
Clarity characteristics
 Claed
Clarity characteristics
 Pinpoint


comments

inscription(s)

GIA 6252598722

Diamond Grading Report


Pear Brilliant


Measurements
 8.17 x 5.65 x 3.58z mm
Carat Weight
 1.02 carat
Color Grade
 I
Clarity Grade
 VVS2


proportions


Depth
 63.4 %
Table
 58 %
Girdle
 medium to Very To Thick, Faceted
Culet
 None


finish


Polish
 Excellent
Symmetry
 Very Good


Fluorescence


Fluorescence
 None


clarity characteristics


Clarity  characteristics
 Fedher
Clarity characteristics
 Claed
Clarity characteristics
 Nerdla
Clarity characteristics
 pinpoint


comments

inscription(s)

GIA 3255354965

Diamond Grading Report


Pear Brilliant


Measurements
 8.88X5.85X3.31mm
Carat Weight
 1.01 carat
Color Grade
 G
Clarity Grade
 VS1


proportions


Depth
 68.5  %
Table
 61 %
Girdle
 thin Very Thick, Faceted
Culet
 None


finish


Polish
 Excellent
Symmetry
 Very Good


Fluorescence


Fluorescence
 None


clarity characteristics


Clarity  characteristics
Fedher
Clarity characteristics
 Naedr
Clarity characteristics
 Pinpoint
Clarity characteristics
 Naedr


comments

inscription(s)

GIA 6251605868

Diamond Grading Report


Pear Brilliant


Measurements
 8.62X5.74X3.53  mm
Carat Weight
 1.03 carat
Color Grade
 G
Clarity Grade
 VS1


proportions


Depth
 61.5 %
Table
 56 %
Girdle
 thin Very Thick, Faceted
Culet
 None


finish


Polish
 Excellent
Symmetry
 Very Good


Fluorescence


Fluorescence
 None


clarity characteristics


Clarity  characteristics
 Fedher
Clarity characteristics
 Nerdr


comments

inscription(s)

GIA  1257691894

Diamond Grading Report


Pear Brilliant


Measurements
 8.50X5.73X3.38mm
Carat Weight
 1.01 carat
Color Grade
 G
Clarity Grade
 VS1


proportions


Depth
 69.0 %
Table
 62 %
Girdle
 Slighty thick,Very Thick, Faceted
Culet
 None


finish


Polish
 Excellent
Symmetry
 Very Good


Fluorescence


Fluorescence
 None


clarity characteristics


Clarity  Charateristics                          
 Claud
Clarity characteristics
 Cryrtal
Clarity characteristics
 Nardlr
Clarity characteristics
 Naterd


comments

inscription(s)

GIA 6255751679