หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  แหวนเพชร Princess ใบเซอร์ GIA 5.10+2.01 และ 2.00 กะรัต สี H-G ความสะอาด VS1-VS2
   
 
รหัสสินค้า : PRI510201200HGGIA446672543
ราคาปรกติ 14,000,000  บาท
ราคาพิเศษ 7,700,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062


เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 5.10 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง 2 Excellent

GIA Cer No. 5202666446

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 2.01 กะรัต น้ำ 97

ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง  2Excellent
GIA Cer No. 2346041672

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 2.00 กะรัต  สี G

น้ำ 97 ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง  Excellent  Very Good
GIA Cer No.6204704543

 

       
 
  สร้อยข้อมือเพชร Asscher-Heart-Cushion-Round ใบเซอร์ HRD-GIA 2.01+2.01+2.09+2.01+2.01 กะรัต สี G-H ความสะอาด VS1-VVS1-VVS2-SI1
   
 
รหัสสินค้า : ACHSCURD201201209201201GHHRDGIA
ราคาปรกติ 4,300,000  บาท
ราคาพิเศษ 2,780,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher  ใบเซอร์ HRD 2.01  กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง   2 Excellent  
HRD  Cer No. 190000092964

เพชร Asscher  ใบเซอร์ HRD 2.01  กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ  VVS2
คัดติ้ง   2 Excellent  
HRD  Cer No. 190000105496

เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต สี H

น้ำ 96  ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง 2Excellent
HRD Cer No.180000098773

เพชร Cushion   ใบเซอร์  HRD 2.09 กะรัต
สี H  น้ำ 96  ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง  2Very Good  
HRD Cer 190000091706


เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 2.01  กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ SI1
คัดติ้ง  2Excellent Very Good 
GIA Cer No.2254156568

Round 299/2.90 กะรัต

white gold 18k.24.80g.

       
 
  ต่างหูเพชร Heart ใบเซอร์ HRD 4.21 และ 4.00 กะรัต สี G ความสะอาด VVS2-VS1
   
 
รหัสสินค้า : HS421400G34R345HRD809246
ราคาปรกติ 8,504,595  บาท
ราคาพิเศษ 5,619,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 4.21  กะรัต สี G
น้ำ 97  ความสะอาดระดับ VVS2

คัดติ้ง  2Excellent 
HRD Cer No. 180000073809


เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 4.00  กะรัต สี G
น้ำ 97  ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง Excellent Very Good 
HRD Cer No.190000060246

       
 
  แหวนเพชร Cushion ใบเซอร์ HRD 5.25 กะรัต สี I ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : CU525I42R345HRD156
ราคาปรกติ 4,980,937  บาท
ราคาพิเศษ 2,889,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion   ใบเซอร์  HRD 5.25 กะรัต
สี I  น้ำ 95  ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง  2Excellent  
HRD Cer 170003077156

       
 
  แหวนเพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.32+1.05 และ 0.50 กะรัต สี H ความสะอาด VVS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD132105HHRD494516
ราคาปรกติ 0  บาท
ราคาพิเศษ 529,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.32 กะรัต
น้ำ 96 ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง 3 Excellent
HRD Cer No.190000087494

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.05 กะรัต
น้ำ 96 ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง 3 Excellent
HRD Cer No. 190000002516

Round 0.50 กะรัต

Round 67/0.698 กะรัต

White Gold 18k. 8.50 กรัม

 

       
 
  เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.53 กะรัต สี E ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : AC053EGIA351
ราคาปรกติ 0  บาท
ราคาพิเศษ 99,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Asscher  ใบเซอร์ GIA 0.53 กะรัต
น้ำ E ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง   Excellent Very Good
GIA Cer No. 3315307351

Round 28/0.18 กะรัต

Tapper 18/0.35 กะรัต

White Gold 18k.3.49g.