หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI  »  เพชรทรงแฟนซี  »  ASSCHER

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 1.02 และ 1.03 กะรัต สี G ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : AC102103G29R345GIA411165
ราคาปรกติ 509,220  บาท
ราคาพิเศษ 369,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher   ใบเซอร์ GIA 1.02  กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No. 2205303411

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA 1.03 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1

GIA Cer No.6203323165

 

 

       
 
  เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี H ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : AC101H35R345GIA148
ราคาปรกติ 209,070  บาท
ราคาพิเศษ 139,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Asscher  ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต
น้ำ 96 ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง   2Excellent
GIA Cer No. 6187642148

       
 
  เพชร Asscher ใบเซอร์ HRD 10.02 กะรัต สี I ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : AC1002IHRD001
ราคาปรกติ 12,800,000  บาท
ราคาพิเศษ 6,400,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher ใบเซอร์  HRD 10.02 กะรัต
น้ำ 95 ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง 2 Excellent  
HRD Cer No. 16031134001

 

       
 
  เพชร Asscher ใบเซอร์ HRD 3.06 กะรัต สี H ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : AC306H53R345HRD512
ราคาปรกติ 2,216,970  บาท
ราคาพิเศษ 1,049,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher ใบเซอร์  HRD 3.06 กะรัต
น้ำ 96 ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง 2 Excellent  
HRD Cer No. 200000017512

 

       
 
  ต่างหูเพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 5.02 และ 5.03 กะรัต สี I ความสะอาด VS1-VS2
   
 
รหัสสินค้า : AC502503IGIA932911
ราคาปรกติ 8,600,000  บาท
ราคาพิเศษ 5,169,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 5.02  กะรัต น้ำ 95
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Very Good Excellent 
GIA Cer No. 5182376932

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA 5.03 กะรัต น้ำ 95
ความสะอาดระดับ VS2
คัตติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 5181376911

เพชร Round ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต สี Faint Pink

ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.2267586678

เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต สี Faint Pink

ความสะอาดระดับ  VS2
คัตติ้ง Very Good Excellent 
GIA Cer No.1146142899

       
 
  สร้อยข้อมือเพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 22 pcs 15.71 กะรัต สี D-E-F-G ความสะอาด VVS1-VVS2-VS1
   
 
รหัสสินค้า : AC221571GIADEFGGIA
ราคาปรกติ 2,560,000  บาท
ราคาพิเศษ 1,289,000  บาท
   
รายละเอียด  
   
สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4
สร้อยข้อมือเพชร Asscher 22 pcs 15.71 กะรัต สี D-E-F-G
ความสะอาด VVS1-VVS2-VS1

เพชร  Asscher  ใบเซอร์ GIA 0.71 กะรัต
น้ำ 99 ความสะอาดระดับ VVS1  

คัดติ้ง  Excellent Very Good
GIA Cer No. 7338693869

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.71 กะรัต
น้ำ 98 ความสะอาดระดับ VVS2

คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 7338806798

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 98
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 2338877065


เพชร  Asscher  ใบเซอร์ GIA 0.72 กะรัต
น้ำ 100 ความสะอาดระดับ VVS1  

คัดติ้ง  2 Excellent  
GIA Cer No. 6331718681

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.73 กะรัต
น้ำ 100 ความสะอาดระดับ VVS2

คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 7338684631

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ VS1 
คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 7338900947

เพชร  Asscher  ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต
น้ำ 99 ความสะอาดระดับ VVS2 

คัดติ้ง  2 Excellent  
GIA Cer No. 2337929855

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.74 กะรัต
น้ำ 99 ความสะอาดระดับ VVS2

คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 6332620454

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.74 กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 6335877551

เพชร  Asscher  ใบเซอร์ GIA 0.77 กะรัต
น้ำ 99 ความสะอาดระดับ VS1  

คัดติ้ง  2 Excellent  
GIA Cer No. 533665870

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต
น้ำ 99 ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 7331693939

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 2336807817

เพชร  Asscher  ใบเซอร์ GIA 0.72 กะรัต
น้ำ 100 ความสะอาดระดับ VVS1  

คัดติ้ง  2 Excellent  
GIA Cer No. 7338659023

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.74 กะรัต
น้ำ 99 ความสะอาดระดับ VVS2

คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 6335636808

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.71 กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 2336671306

เพชร  Asscher  ใบเซอร์ GIA 0.71 กะรัต
น้ำ 97 ความสะอาดระดับ VVS1  

คัดติ้ง  2 Excellent  
GIA Cer No. 1337877050

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต
น้ำ 99 ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 7338995718

เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 98
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6332736904

เพชร Asscher   ใบเซอร์ GIA 0.70  กะรัต น้ำ 98

ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง 2 Excellent    
GIA Cer No.6332756370

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA 0.71 กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 1338929862

เพชร Asscher   ใบเซอร์ GIA 0.70  กะรัต น้ำ 99

ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good   
GIA Cer No. 6331900702

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA  0.70 กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 5333756339