หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI  »  เพชรทรงแฟนซี  »  PEAR เพชรหยดน้ำ

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  ต่างหูเพชร Pear 1.05+1.02 กะรัต สี Fancy Pink ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : PS105102FPHKD
ราคาปรกติ 2,100,000  บาท
ราคาพิเศษ 860,000  บาท
   
รายละเอียด  
   
สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062
ต่างหูเพชร Pear ใบเซอร์ HKD 1.05+1.02 กะรัต สี Fancy Pink ความสะอาด VS1 
คัตติ้ง 2 Very Good 
Diamond 3.98 กะรัต 
White gold 18k.12.69 กรัม

       
 
  ต่างหูเพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.00 และ 1.01 กะรัต สี Fancy Vivid Yellow ความสะอาด VS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : PS100101FVYGIA666667
ราคาปรกติ 2,100,000  บาท
ราคาพิเศษ 1,400,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 100 กะรัต Fancy Vivid Yellow 
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Very Good Good 
GIA Cer No. 1268948666


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01  กะรัต Fancy Vivid Yellow 
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent Good 
GIA Cer No. 2268948667

Diamond 6.89 กะรัต 
White Gold 18 k.10.40 กรัม
 

       
 
  ต่างหูเพชร Pear-Oval-Emerald ใบเซอร์ GIA 0.52+0.52+0.70+0.71+0.61+0.61 กะรัต สี G-H ความสะอาด IF-VVS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : PSOVEM052052070071061061GIA
ราคาปรกติ 0  บาท
ราคาพิเศษ 309,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.52 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 2327928315


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.52  กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 2205109136

เพชร Oval 0.71 กะรัต สี G

ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง Excellent Very Good   
GIA Cer No.5182772041

เพชร Oval 0.61 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6311668074

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 0.61 กะรัต 

สี H น้ำ 96  ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6311668074

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 0.61 กะรัต
สี G น้ำ 97 ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง Excellent Very Good    
GIA Cer No. 7316849530

 

       
 
  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.02 และ 1.00 กะรัต สี G-F ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : PS102100GF36R356GIA010659
ราคาปรกติ 488,859  บาท
ราคาพิเศษ 319,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Very Good Good 
GIA Cer No. 2336254010


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.00  กะรัต น้ำ 98
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Very Good Good 
GIA Cer No. 1339260659
 

       
 
  สร้อยคอเพชร PEAR ใบเซอร์ GIA 23 pcs น้ำหนักเพชรวม 11.32 กะรัต สี G-H
   
 
รหัสสินค้า : PS23PCS1132GHGIA
ราคาปรกติ 4,560,000  บาท
ราคาพิเศษ 2,950,000  บาท
   
รายละเอียด  
   
สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062
สร้อยคอเพชร PEAR ใบเซอร์ GIA 23 pcs น้ำหนักเพชร รวม 11.32 กะรัต 
Size 0.30-1.00 กะรัต
ส่วนน้ำหนักที่เหลือ ไล่ size 0.15-1.5 กะรัต  น้ำหนักเพชร รวม 22.43 กะรัต 
สี E-F-G-H
น้ำหนักเพชร รวม 146/33.75 กะรัต 


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.33 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง 2Excellent 
GIA Cer No. 1317727518


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA  0.30 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง 2 Very Good 
GIA Cer No. 1319445191


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.32 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง 2Very Good 
GIA Cer No. 1329685450


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.31 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2306073050


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.34 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2306892495


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA  0.33 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2316924593


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.32 กะรัต น้ำ 96

ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 2317558318


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2326622257


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ 96

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6315179862


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง 2 Very Good 
GIA Cer No. 7316025572

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.40 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 1328318775


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.40 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 1329597570


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.41 กะรัต น้ำ 97

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2201206369


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.38  กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง 2Very Good 
GIA Cer No. 2203216652

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.40 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 52012666461


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.41 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 5326393964เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.43 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6322489455


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.41 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 7328862576


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง 2Very Good 
GIA Cer No. 1325288766


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.71 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 7328880474


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 96

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 5201230446


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6203184080


เพชร PEAR ใบเซอร์  GIA 1.50 กะรัต 

สี H น้ำ 96   ความสะอาด VS2

คัดติ้ง Excellent Very Good   
GIA Cer No. 7308960558

       
 
  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.30+0.30+0.30+0.31+0.30 กะรัต สี D ความสะอาด VS1-VVS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : PS030030030031030DGIA
ราคาปรกติ 0  บาท
ราคาพิเศษ 0  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 1206534175  ราคาปกติ 21,360 บาท ราคาพิเศษ 17,000 บาท


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ100
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 7338644861  ราคาปกติ 26,700 บาท ราคาพิเศษ 21,000 บาท


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 733616323   ราคาปกติ 24,564 บาท ราคาปกติ 20,000 บาท


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.31 กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 7336695397  ราคาปกติ 27,590 บาท ราคาปกติ 22,000 บาท

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.30 กะรัต น้ำ 100 
ความสะอาดระดับ VS1 
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2205190038   ราคาปกติ 21,360 บาท  ราคาปกติ 17,000 บาท