หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI  »  เพชรทรงแฟนซี  »  OVAL เพชรรูปไข่

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 0.81 และ 0.80 กะรัต สี F-G ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : OV81080FG21R356GIA599440
ราคาปรกติ 249,378  บาท
ราคาพิเศษ 199,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval 0.81 กะรัต สี F
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent Very Good   
GIA Cer No. 1329785599

เพชร Oval 0.80 กะรัต สี G

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 1206210440

 

       
 
  เพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 2.03 กะรัต สี F ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : OV203F18R356GIA118
ราคาปรกติ 1,011,752  บาท
ราคาพิเศษ 839,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 2.03  กะรัต สี F
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good    
GIA Cer No. 5192781118

 

       
 
  เพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 0.70 และ 0.70 กะรัต สี G ความสะอาด VVS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : OV070070G27R356GIA466289
ราคาปรกติ 214,312  บาท
ราคาพิเศษ 159,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval 0.70 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  Very Good Excellent  
GIA Cer No. 1315778466

เพชร Oval 0.70 กะรัต สี G

ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2326188289

 

       
 
  เพชร OVAL ใบเซอร์ HRD 3.01 กะรัต สี I ความสะอาด Loupe-clean
   
 
รหัสสินค้า : OV301I45R356HRD077
ราคาปรกติ 1,821,652  บาท
ราคาพิเศษ 1,009,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval ใบเซอร์ HRD 3.01  กะรัต สี I
ความสะอาดระดับ Loupe-clean
คัดติ้ง Excellent Very Good     
HRD Cer No. 170002954077

 

       
 
  สร้อยข้อมือเพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 31 pcs น้ำหนักรวม 31.13 กะรัต สี G-H
   
 
รหัสสินค้า : OV31PCS3113GHGIA
ราคาปรกติ 6,811,735  บาท
ราคาพิเศษ 4,499,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent  Very Good 
GIA Cer No. 1206230081

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 1325653912


เพชร Oval 1.00 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Very Good Excellent 
GIA Cer No. 1328788387

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 1338299355

เพชร Oval 1.01 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 1338409787

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2205282080

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2205373845

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี G

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2205400448

 

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2205483176

เพชร Oval 1.01 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง 2Very Good 
GIA Cer No. 2324744406


เพชร Oval 1.00 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2327414476

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2327760484


เพชร Oval 1.01 กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง 2 Very Good 
GIA Cer No. 2334239300
เพชร Oval 1.00 กะรัต สี G

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2337279670

เพชร Oval 1.01 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 5201395716


เพชร Oval 1.00 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง 2 Excellent  
GIA Cer No. 5202038073

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี G

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 5202350851


เพชร Oval 1.00 กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง 2 Excellent 
GIA Cer No. 5333204670


เพชร Oval 1.00 กะรัต สี G

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง  2Very Good 
GIA Cer No. 5336232332

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No. 6203114978

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No.6203321712

 

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No. 6203434485

เพชร Oval 1.01 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6203455016


เพชร Oval 1.00 กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6321025401

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6322643113


เพชร Oval 1.01 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6322916402

เพชร Oval 1.01 กะรัต สี G

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6332328572


เพชร Oval 1.00 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent  Very Good 
GIA Cer No. 7326515202

เพชร Oval 1.01 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 7332073978

 

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 7338317449

เพชร Oval 1.04 กะรัต สี H

ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 7321881864

 

 

       
 
  แหวนเพชร OVAL และ PEAR ใบเซอร์ GIA 0.70+0.81 กะรัต สี D ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : OVPS070081DGIA404288
ราคาปรกติ 0  บาท
ราคาพิเศษ 199,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 0.70  กะรัต สี E
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Very Good     
GIA Cer No. 6262504404

เพชร PEAR ใบเซอร์  GIA 0.81 กะรัต 

สี D น้ำ 100  ความสะอาด VS1

คัดติ้ง Excellent Very Good    
GIA Cer No. 3305481288