หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI  »  เพชรทรงแฟนซี

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  สร้อยคอเพชร Asscher,Cushion,Emerald,Heart,Marquise,Oval,Pear และ Princess รวม 50 pcs 32.42 กะรัต สี G-H
   
 
รหัสสินค้า : ACCUEMHSMQOVPSPRI
ราคาปรกติ 8,600,000  บาท
ราคาพิเศษ 4,590,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher   ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No. 7276500330

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง 2Excellent
GIA Cer No. 5201128155

เพชร Asscher   ใบเซอร์ GIA 0.70  กะรัต น้ำ 97

ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง 2Very Good   
GIA Cer No. 2278908913

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง 2Excellent
GIA Cer No. 7316391041


เพชร Cushion   ใบเซอร์ GIA 0.70  กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง Excellent Very Good   
GIA Cer No. 5201109846

เพชร Cushion  ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2326574399

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 0.90  กะรัต น้ำ 96

ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good   
GIA Cer No. 2185842934

เพชร Emerald   ใบเซอร์ GIA 0.52 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS2
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2326343646


เพชร Emerald  ใบเซอร์ GIA 0.50  กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง  Excellent Very Good  
GIA Cer No. 6331252389

เพชร Emerald  ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ IF
คัตติ้ง 2 Very Good 
GIA Cer No. 6311889658

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง 2Excellent 
GIA Cer No. 1339075625

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัตติ้ง 2 Very Good
GIA Cer No. 2205129044

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง 2 Excellent  
GIA Cer No. 2337263910

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 96 
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง Excellent 
GIA Cer No. 6331021844

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.55 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2278603292

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2214654496

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.91 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 6325385148

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.73 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัตติ้ง 2Excellent 
GIA Cer No. 6322589321

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.72 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ IF 
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.5201408647

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6332121527

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 96 
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No.1329526573 

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS2 
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.2318636702

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 96 
ความสะอาดระดับ VVS2 
คัตติ้ง 2Excellent
GIA Cer No.3285563222

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.96 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS2
คัตติ้ง Excellent Very good
GIA Cer No.6335106679

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง 2Excellent
GIA Cer No.1328196862

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.3295731028

เพชร Maquise ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS1 
คัตติ้ง 2Excellent
GIA Cer No.5192935253

เพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง 2Very Good
GIA Cer No.5202179269

เพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS2 
คัตติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No.1319232402

เพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 0.53 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.7318876284

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัตติ้ง Excellent Very good 
GIA Cer No.6321734731

เพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1 
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.2205357074 

เพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 96 
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.6312852171

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.1329899898

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS1 
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.6321574220

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very good 
GIA Cer No.5201122341 

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.55 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.7326510042

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.52 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.6321266394 

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.1192229833

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1 
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.1317780171 

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัตติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No.6207055250

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.6322976051

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.5323572107 

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS2
คัตติ้ง 2Very Good
GIA Cer No.6311452755

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.2324332461 

เพชร Radiant  ใบเซอร์ GIA 0.71 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS2
คัตติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No.6295057308

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.1323573128 

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VS1 
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.1327526844

เพชร Radiant ใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.7282682975

เพชร Heart ใบเซอร์ HRD 3.00 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1 
คัตติ้ง Excellent Very Good
HRD Cer No.15014521001

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 1186890258

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ HRD 5.01 และ 5.02 กะรัต สี I ความสะอาด VVS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : EM501502I50R356HRD548550
ราคาปรกติ 9,373,480  บาท
ราคาพิเศษ 4,689,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Emerald  ใบเซอร์  HRD 5.01 กะรัต
สี I น้ำ 95  ความสะอาด  VVS2

คัดติ้ง 2Excellent 
HRD Cer No.190000076548

 

เพชร Emerald  ใบเซอร์  HRD 5.02 กะรัต
สี I น้ำ 95  ความสะอาด  VVS1

คัดติ้ง  Very Good Excellent      
HRD Cer No. 190000076550

 

       
 
  เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 2.01 และ 2.01 กะรัต สี G ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : AC201201G33R356GIA381565
ราคาปรกติ 1,831,833  บาท
ราคาพิเศษ 1,229,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher   ใบเซอร์ GIA 2.01  กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No. 5201119381

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA 2.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS1
คัตติ้ง 2Excellent
GIA Cer No. 6203204565

 

 

       
 
  ต่างหูเพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 2.02 และ 2.04 กะรัต สี H ความสะอาดระดับ VS1-IF
   
 
รหัสสินค้า : MQ202204H9R356GIA708745
ราคาปรกติ 1,604,990  บาท
ราคาพิเศษ 1,469,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Marquise  ใบเซอร์ GIA 2.02 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No. 6235806708

เพชร Marquise  ใบเซอร์ GIA 2.04 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง  2Excellent 
GIA Cer No.6281471745

 

       
 
  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.06 และ 1.10 กะรัต สี D ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : PS106110D29R356GIA326198
ราคาปรกติ 845,856  บาท
ราคาพิเศษ 609,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.06 กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง 2Excellent
GIA Cer No. 2205048326


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.10 กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง 2Excellent
GIA Cer No. 7328160198
 

       
 
  เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 2.01 และ 2.01 กะรัต สี G ความสะอาด VVS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : CU201201G39R356GIA981574
ราคาปรกติ 1,967,790  บาท
ราคาพิเศษ 1,209,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion 2.01 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No.2185209981

เพชร Cushion 2.01 กะรัต สี G

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  Excellent Very Good   
GIA Cer No.2256534574