หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  ต่างหูเพชร Pear,Round และ Marquise ใบเซอร์ GIA 5.04 + 5.02+0.50+0.50+0.99+0.91 กะรัต สี Fancy Yellow -Faint Pink-G-H
   
 
รหัสสินค้า : PS504502050050099091GIA
ราคาปรกติ 9,900,000  บาท
ราคาพิเศษ 5,880,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 5.04 กะรัต สี Fancy Yellow 
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2195816467


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 5.02  กะรัต Fancy Yellow 
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent  Very Good  
GIA Cer No. 2195795700


เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต  สี Faint Pink 

ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  2 Excellent  
GIA Cer No. 2267586678


เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต  สี Faint Pink 
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง  Very Good Excellent  
GIA Cer No. 1146142899

เพชร Marquise  ใบเซอร์ GIA 0.99 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  2 Very Good 
GIA Cer No. 6301380063

เพชร Marquise  ใบเซอร์ GIA 0.91 กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  Excellent Very Good  
GIA Cer No. 6311952756

 

       
 
  แหวนเพชร Cushion ใบเซอร์ HRD 4.01 กะรัต สี H ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : CU401H53R356HRD984
ราคาปรกติ 2,997,876  บาท
ราคาพิเศษ 1,419,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion   ใบเซอร์  HRD 4.01 กะรัต
สี H  น้ำ 96  ความสะอาด VS2

คัดติ้ง 2 Excellent   
HRD Cer No. 190000007984

       
 
  แหวนเพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 2.03 กะรัต สี G ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : EM203G44R356GIA525
ราคาปรกติ 975,618  บาท
ราคาพิเศษ 549,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 2.03 กะรัต
สี G น้ำ 97  ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No.5192311525

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 5.20 กะรัต สี H ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : RD520H50R356HRD073
ราคาปรกติ 6,756,880  บาท
ราคาพิเศษ 3,379,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 5.20 กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  3Excellent   
HRD Cer No.190000159073

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ GIA 1.12 กะรัต สี J ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD112J29R356GIA480
ราคาปรกติ 243,219  บาท
ราคาพิเศษ 179,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 1.12 กะรัต สี J
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง  3Excellent   
GIA Cer No.2296190480

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ GIA 2.01 กะรัต สี I ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD201I29R356GIA622
ราคาปรกติ 894,450  บาท
ราคาพิเศษ 639,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 2.01 กะรัต สี I
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง  3Excellent   
GIA Cer No.6325641622