หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 1.30 กะรัต สี Fancy yellow ระดับความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : CU130FYGIA597
ราคาปรกติ 390,000  บาท
ราคาพิเศษ 199,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 1.30 กะรัต Fancy  yellow
ระดับความสะอาด VS1

คัดติ้ง Excellent  Very Good
GIA Cer No. 5191233597

       
 
  เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 1.14 และ 1.07 กะรัต สี Fancy Yellow ความสะอาดระดับ VS2
   
 
รหัสสินค้า : CU114107FYGIA372361
ราคาปรกติ 650,000  บาท
ราคาพิเศษ 328,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion  ใบเซอร์ GIA  1.14    กะรัต
สี Fancy Yellow   ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง Excellent  Very Good 
GIA Cer No. 1182974372


เพชร Cushion  ใบเซอร์ GIA 1.07    กะรัต
สี  Fancy  Yellow ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง   Excellent  Very Good

GIA Cer No. 2195219361

       
 
  เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 1.90 และ 1.90 กะรัต สี D ความสะอาดระดับ VVS2
   
 
รหัสสินค้า : OV190190DR33GIA500415
ราคาปรกติ 1,956,240  บาท
ราคาพิเศษ 1,639,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Oval  ใบเซอร์  GIA 1.90  กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง    2 Excellent none
GIA Cer No. 2286542500

เพชร  Oval  ใบเซอร์  GIA 1.90  กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง   2 Excellent
GIA Cer No. 6281542415

 

       
 
  เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 3.02 กะรัต สี Fancy intense yellow ระดับความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : CU302FIYGIA271
ราคาปรกติ 4,400,000  บาท
ราคาพิเศษ 1,599,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 3.02 กะรัต Fancy intense yellow
ระดับความสะอาด VS2

คัดติ้ง Excellent  Very Good Medium blue
GIA Cer No. 3235974271

       
 
  เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 3.02 กะรัต สี Fancy intense yellow ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : CU302FIYGIA221
ราคาปรกติ 4,500,000  บาท
ราคาพิเศษ 1,599,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 3.02 กะรัต Fancy intense yellow
ระดับความสะอาด VS1

คัดติ้ง Excellent  Very Good faint
GIA Cer No. 6241482221

       
 
  แหวนเพชร Heart,Emerald ใบเซอร์ GIA 1.07และ 1.07 กะรัต สีH G ความสะอาด VVS2 VS2
   
 
รหัสสินค้า : HSEM107HGGIA753703
ราคาปรกติ 480,000  บาท
ราคาพิเศษ 388,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062


เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.07  กะรัต สี H น้ำ 96
ความสะอาดระดับ  VVS2

คัดติ้ง   2 Excellent  
GIA Cer No. 2266630753

เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA  1.07 กะรัต สีGน้ำ 97
ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง   2 Excellent  
GIA Cer No.5266944703