หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  แหวนเพชร Heart ใบเซอร์ GIA 3.02 กะรัต สี D ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : HS302DGIA898
ราคาปรกติ 2,600,000  บาท
ราคาพิเศษ 1,850,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ GIA 3.02 กะรัต สี D
น้ำ 100 ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง Excellent  Very Good  
GIA Cer No. 6302347898

 

       
 
  แหวนเพชร Heart ใบเซอร์ GIA 5.01 กะรัต สี D ความสะอาด IF
   
 
รหัสสินค้า : HD501DGIA354
ราคาปรกติ 14,700,000  บาท
ราคาพิเศษ 7,400,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ GIA 5.01 กะรัต สี D
น้ำ 100 ความสะอาดระดับ IF

คัดติ้ง   Excellent Very Good 
GIA Cer No. 1319100354

 

       
 
  แหวน และต่างหู เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 1.07 และ 1.01+1.00 กะรัต สี Light Pink ความสะอาด VS2-SI2-SI1
   
 
รหัสสินค้า : CU107101100VLPGIA504668210
ราคาปรกติ 5,400,000  บาท
ราคาพิเศษ 2,390,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

แหวนเพชร Cushion 1.07 กะรัต สี Light Pink
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง 2 Very Good Good 
GIA Cer No. 1239777504

ราคา 1,140,000 บาท

เพชร Cushion 1.01 กะรัต สี Very Light Pinkish Brown
ความสะอาดระดับ SI2
คัดติ้ง 2 Very Good  
GIA Cer No. 5202462668


เพชร Cushion 1.00 กะรัต สี Very Light Pink
ความสะอาดระดับ SI1
คัดติ้ง 2 Very Good  
GIA Cer No. 5202224210

ราคา 1,250,000 บาท

 

       
 
  แหวน และ ต่างหู เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.03 และ 1.00+1.01 กะรัต สี Very Light Pink ความสะอาด VS2-SI2
   
 
รหัสสินค้า : PS103100101FVLPGIA660941653
ราคาปรกติ 7,500,000  บาท
ราคาพิเศษ 3,060,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.03  กะรัต สี Very Light Pink
ความสะอาดระดับ  VS2

คัดติ้ง  2 Good
GIA Cer No. 2328278660

ราคา 1,380,000 บาท

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.00 กะรัต Very Light Pink
ความสะอาดระดับ SI2

คัดติ้ง  Good Fair
GIA Cer No. 2166906941

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01  กะรัต Faint Pink

ความสะอาดระดับ SI2

คัดติ้ง  Very Good Fair
GIA Cer No. 7191384653

ราคา 1,680,000 บาท

 

       
 
  ต่างหูเพชร DE 284
   
 
รหัสสินค้า : DE 284
ราคาปรกติ 0  บาท
ราคาพิเศษ 159,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Emerald  ใบเซอร์  HRD 0.40 กะรัต
สี E น้ำ 99  ความสะอาด  VVS1

คัดติ้ง Excellent Very Good
HRD Cer No.190000146235

 

เพชร Emerald  ใบเซอร์  HRD 0.40 กะรัต
สี E น้ำ 99  ความสะอาด VS1

คัดติ้ง 2Excellent     
HRD Cer No.190000156014

เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 0.31 กะรัต สี D

น้ำ 100  ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง Excellent Very Good  
HRD Cer No.190000150879


เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 0.31 กะรัต สี D
น้ำ 100  ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง Excellent Very Good   
HRD Cer No.190000144521

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.40  กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ  VVS1

คัดติ้ง  Excellent Very Good
GIA Cer No. 2327498077

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.40 กะรัต น้ำ100
ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง  Excellent Very Good
GIA Cer No. 6321060696

 

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.00 กะรัต สี I ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : HS101100I32R345GIA724908
ราคาปรกติ 339,790  บาท
ราคาพิเศษ 219,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 95
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent  Very Good  
GIA Cer No.2205853724

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.00 กะรัต น้ำ 95
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No.2205915908