หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 1.07 และ 1.04 กะรัต สี I ความสะอาด VVS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : CU107104I43R356GIA359640
ราคาปรกติ 383,198  บาท
ราคาพิเศษ 219,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion 1.07 กะรัต สี I
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง  2 Excellent 
GIA Cer No. 2266972359

เพชร Cushion 1.04 กะรัต สี I

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง 2 Excellent 
GIA Cer No. 3275153640

 

       
 
  เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.07 กะรัต สี I ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : CU101107I43R356GIA531028
ราคาปรกติ 377,431  บาท
ราคาพิเศษ 219,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion 1.01 กะรัต สี I
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง  2 Excellent 
GIA Cer No. 2195216531

เพชร Cushion 1.07 กะรัต สี I

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง 2 Excellent 
GIA Cer No. 2193263028

 

       
 
  แหวนเพชร Marquise ใบเซอร์ IGI 3.04 กะรัต สี H ความสะอาดระดับ IF
   
 
รหัสสินค้า : MQ304H54R356IGI960
ราคาปรกติ 2,380,928  บาท
ราคาพิเศษ 1,099,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Marquise   ใบเซอร์  IGI 3.04  กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ IF

คัดติ้ง 2 Very  Good
IGI Cer No. 324886960

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 3.02 และ 3.01 กะรัต สี H ความสะอาด VVS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : EM302301H31R356GIA176257
ราคาปรกติ 4,347,294  บาท
ราคาพิเศษ 3,009,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 3.02  กะรัต
สี H น้ำ 96  ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง 2 Excellent   
GIA Cer No. 1309387176

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 3.01  กะรัต
สี H น้ำ 96 ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 6197811257

 

       
 
  เพชร Pear ใบเซอร์ HRD 3.05 และ 3.15 กะรัต สี H ความสะอาดระดับ Loupe clean-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : PS305315H41R356HRD653654
ราคาปรกติ 4,743,700  บาท
ราคาพิเศษ 2,799,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ HRD 3.05 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ Loupe-clean
คัดติ้ง Very Good Excellent 
HRD Cer No. 180000124653


เพชร Pear ใบเซอร์ HRD 3.15 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Very good Excellent  
HRD Cer No. 180000124654
 

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 5.01 กะรัต สี D ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : HS501D41R356GIA922
ราคาปรกติ 12,306,564  บาท
ราคาพิเศษ 7,269,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ GIA 5.01 กะรัต สี D
น้ำ 100 ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง   2 Excellent 
GIA Cer No. 1186658922