หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Emerald ใบเซอร์ HRD 3.01 กะรัต H (น้ำ 96) VVS2
   
 
รหัสสินค้า : EM301H35HRD8001
ราคาปรกติ 2,499,200  บาท
ราคาพิเศษ 1,476,800  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Emerald ใบเซอร์ HRD 3.01 กะรัต น้ำ 96 ความสะอาดระดับ VVS2

คัดติ้ง Excellent Good
HRD Cer No. 15026898001

 

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 1.06 กะรัต E VVS1 และ 1.01 กะรัต E IF
   
 
รหัสสินค้า : EM106101E43GIA531048
ราคาปรกติ 937,700  บาท
ราคาพิเศษ 486,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

Perfect Pair เพชรEmerald Cut ใบเซอร์ GIA 1.06 น้ำ 99 
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง Excellent  Good 
GIA Cer No. 6167578531

และเพชร Emerald Cut ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ IF
คัตติ้ง Excellent  Very Good 
GIA Cer No. 2194720048 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 4.22 กะรัต I (น้ำ 95) VS2 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD422I36HRD002
ราคาปรกติ 3,435,100  บาท
ราคาพิเศษ 1,999,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 4.22 กะรัต น้ำ 95 ความสะอาด VS2

คัดติ้ง Triple Excellent
HRD Cer No. 15014354002 


 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ IGI 1.14 กะรัต I VS1 และ 1.11 กะรัต I VS2 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD114111I35IGI548062
ราคาปรกติ 628,000  บาท
ราคาพิเศษ 382,600  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์ IGI  1.14 กะรัต น้ำ 95 ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง Triple Excellent
IGI Cer No. 171550548

เพชร Round ใบเซอร์ GIA  1.11 กะรัต น้ำ 95 ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง Triple Excellent
IGI Cer No. 171549062

**ราคานี้รวมตัวเรือนแหวน 

 

       
 
  เพชร Asscher ใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต K (น้ำ 93) LC
   
 
รหัสสินค้า : AS201K45HRD003
ราคาปรกติ 588,200  บาท
ราคาพิเศษ 319,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher ใบเซอร์  HRD 2.01 กะรัต น้ำ 93 ความสะอาด LC

คัดติ้ง Excellent  Very Good
HRD Cer No. 14020229003

**ราคานี้รวมตัวเรือนแหวน 

 

       
 
  เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 2.01 กะรัต G (น้ำ 97) ความสะอาดระดับ VS1
   
 
รหัสสินค้า : OV201G26GIA913
ราคาปรกติ 1,047,200  บาท
ราคาพิเศษ 709,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 2.01 กะรัต น้ำ 97 ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง Excellent   Excellent
GIA Cer No. 2196388913