หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Round ใบเซอร์ GIA 2.10 กะรัต สี I ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD210I26R356GIA729
ราคาปรกติ 897,120  บาท
ราคาพิเศษ 669,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 2.10 กะรัต สี I
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  3 Excellent    
GIA Cer No. 2185108729

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 5.04 และ 5.04 กะรัต สี K ความสะอาด VS2-VS1
   
 
รหัสสินค้า : RD504504K41R356HRD553239
ราคาปรกติ 6,010,704  บาท
ราคาพิเศษ 3,549,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 5.04 กะรัต น้ำ 93
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No.180000160553

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 5.04 กะรัต น้ำ 93
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 190000013239

       
 
  ต่างหูเพชร Round ใบเซอร์ HRD 5.04 และ 5.01 กะรัต สี J ความสะอาด VS1-VS2
   
 
รหัสสินค้า : RD504501J43R356HRD655924
ราคาปรกติ 7,871,694  บาท
ราคาพิเศษ 4,489,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 5.04 กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No.170003064655


เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 5.01 กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 180000144924

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 0.38 และ 0.40 กะรัต สี D ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : EM038040D12R356GIA641094
ราคาปรกติ 82,093  บาท
ราคาพิเศษ 79,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 0.38  กะรัต
สี D น้ำ 100  ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง Excellent Very Good   
GIA Cer No. 1278548641

เพชร Emerald ใบเซอร์  GIA 0.40  กะรัต
สี D น้ำ 100 ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง 2 Excellent
GIA Cer No. 2237992094

 

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.04 กะรัต สี G-F ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : HS101104GF22R356GIA447425
ราคาปรกติ 481,881  บาท
ราคาพิเศษ 379,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ  VS2
คัดติ้ง  Excellent Very Good  
GIA Cer No. 2185387425

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.04 กะรัต น้ำ 98
ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง  Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2185387425

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ HRD 3.01 กะรัต สี H ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : HS301H44R356HRD765
ราคาปรกติ 2,250,276  บาท
ราคาพิเศษ 1,269,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 3.01  กะรัต สี H
น้ำ 96  ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง  Excellent Very Good   
HRD Cer No. 180000172765