หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Pear ใบเซอร์ HRD 1.01 กะรัต G LC และ 1.04 กะรัต G VVS1
   
 
รหัสสินค้า : PS101104G22R36HRD003004
ราคาปรกติ 625,000  บาท
ราคาพิเศษ 444,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ HRD 1.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ loupe-clean

คัดติ้ง Excellent Very Good
HRD Cer No. 16032427003

เพชร Pear ใบเซอร์ HRD 1.04 กะรัต น้ำ 97 
ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง Very Good  Very Good
HRD Cer No. 16032427004

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ GIA 1.07 กะรัต I VVS1 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD107I24R36GIA515
ราคาปรกติ 314,000  บาท
ราคาพิเศษ 217,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Round ใบเซอร์ GIA 1.07 กะรัต น้ำ 95
ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง Triple Excellent
GIA Cer No. 2206843515

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ GIA 1.00 กะรัต I VVS1 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD100I24R36GIA394
ราคาปรกติ 294,000  บาท
ราคาพิเศษ 203,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Round ใบเซอร์ GIA 1.00 กะรัต น้ำ 95
ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง Triple Excellent
GIA Cer No. 2217304394

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต I VVS1 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD102I24R36GIA181
ราคาปรกติ 299,000  บาท
ราคาพิเศษ 207,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062 

เพชร Round ใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต น้ำ 95
ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง Triple Excellent
GIA Cer No. 2216124181

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.71 กะรัต I VVS1 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD171I26R36HRD005
ราคาปรกติ 610,000  บาท
ราคาพิเศษ 410,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.71 กะรัต
น้ำ 95 ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง Triple Excellent   
HRD Cer No. 16028194005

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.71 กะรัต J VVS1 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD171J26R36HRD004
ราคาปรกติ 502,000  บาท
ราคาพิเศษ 338,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.71 กะรัต
น้ำ 94 ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง Triple Excellent   
HRD Cer No. 15033695004