หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Cushion ใบเซอร์ HRD 3.32 กะรัต H VVS2
   
 
รหัสสินค้า : CU332HHRD0001
ราคาปรกติ 2,756,600  บาท
ราคาพิเศษ 1,480,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion ใบเซอร์ HRD 3.32 กะรัต น้ำ 96 ความสะอาดระดับ VVS2

**ราคานี้ไม่รวมตัวเรือน 

 

       
 
  เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต และ 1.01 กะรัต G VVS1
   
 
รหัสสินค้า : OV101101GGGIAGIA685498
ราคาปรกติ 616,700  บาท
ราคาพิเศษ 400,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

Perfect pair เพชร Oval ใบเซอร์  GIA 1.01 กะรัต น้ำ 97 ความสะอาดระดับ VVS1 
คัดติ้ง Very good  Very good 
GIA Cer No. 1149900685 

และ เพชร Oval ใบเซอร์  GIA 1.01 กะรัต น้ำ97 ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง Excellent  Very good
GIA Cer No. 2146421498 

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.13 กะรัต H (น้ำ 96) VVS2 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD113H27HRD001
ราคาปรกติ 372,600  บาท
ราคาพิเศษ 247,500  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.13 กะรัต น้ำ 96 ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง Triple Excellent
HRD Cer No. 14016451001 

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 4.02 กะรัต I VS1 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD402IHRD001
ราคาปรกติ 0  บาท
ราคาพิเศษ 0  บาท
   
รายละเอียด  
   

ราคาปกติ  3,730,400 บาท
ราคาพิเศษ 2,xx0,000 บาท
สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 4.02 กะรัต น้ำ 95 ความสะอาด VS1

คัดติ้ง Triple Excellent
HRD Cer No. 14028892001 

 

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ HRD 3.02 กะรัต และ 3.02 กะรัต H และ I LC
   
 
รหัสสินค้า : EM302302HIHRD002001
ราคาปรกติ 5,014,900  บาท
ราคาพิเศษ 2,249,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

Perfect pair เพชร Emerald Cut ใบเซอร์  HRD 3.02 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ LC 
HRD Cer No. 14019121001 

และ เพชร Emerald  Cut ใบเซอร์  HRD 3.02 กะรัต น้ำ95
ความสะอาดระดับ LC
HRD Cer No. 14028192002 

คัดติ้ง Excellent  Excellent

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต F VS1 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD201F25HRD002
ราคาปรกติ 0  บาท
ราคาพิเศษ 0  บาท
   
รายละเอียด  
   

ราคาปกติ  1,587,200 บาท
ราคาพิเศษ   1,xxx,000 บาท
สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 2.01 กะรัต น้ำ 98 ความสะอาด VS1

คัดติ้ง Triple Excellent
HRD Cer No. 14037918002