หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Princess ใบเซอร์ HRD 5.01 กะรัต สี J ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : PRI501J39R356HRD262
ราคาปรกติ 3,032,052  บาท
ราคาพิเศษ 1,859,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Princess ใบเซอร์  HRD 5.01  กะรัต
สี J  น้ำ 94  ความสะอาด VS1

คัดติ้ง  Excellent Very Good  
HRD Cer No. 190000006262

 

       
 
  เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.01 กะรัต สี E ความสะอาด VVS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : AC101101E44R356GIA822293
ราคาปรกติ 654,398  บาท
ราคาพิเศษ 369,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher   ใบเซอร์ GIA 1.01  กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง  2Excellent   
GIA Cer No. 2201313822

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No. 1206257293

 

 

       
 
  เพชร Asscher ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.05 กะรัต สี E ความสะอาด VVS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : AC101105E44R356GIA274366
ราคาปรกติ 666,360  บาท
ราคาพิเศษ 379,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Asscher   ใบเซอร์ GIA 1.01  กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ VVS1
คัตติ้ง 2Excellent    
GIA Cer No. 5201287274

เพชร Asscher  ใบเซอร์ GIA 1.05 กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ VVS2
คัตติ้ง 2 Excellent 
GIA Cer No. 2205303366

 

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.06+1.00 และ 1.10 กะรัต สี H ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD106100110H29R356HRD808164832
ราคาปรกติ 956,216  บาท
ราคาพิเศษ 679,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 1.06  กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ  VVS1
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 180000149808


เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 1.00 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 190000077164


เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.10 กะรัต
สี H น้ำ 96  ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง  3 Excellent 
HRD Cer No. 170002963832

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ HRD 3.00 กะรัต สี H ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : HS300H47R356HRD001
ราคาปรกติ 2,242,800  บาท
ราคาพิเศษ 1,189,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 3.00 กะรัต สี H
น้ำ 96  ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง Excellent Very Good   
HRD Cer No.15014521001

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ HRD 2.00 กะรัต สี H ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : HS200H29R356HRD375
ราคาปรกติ 690,640  บาท
ราคาพิเศษ 499,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 2.00 กะรัต สี H
น้ำ 96  ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง Excellent Very Good   
HRD Cer No.190000019375