หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  แหวน Cushion ใบเซอร์ HRD 3.72 กะรัต Ioupe clean
   
 
รหัสสินค้า : CU372I46R37HRD001
ราคาปรกติ 2,607,000  บาท
ราคาพิเศษ 1,299,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion ใบเซอร์ HRD 3.72 กะรัต น้ำ 95 
ความสะอาดระดับ loupe clean 

คัดติ้ง Excellent  Very Good
HRD Cer No. 15011365001


 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.21 กะรัต I VVS2 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD121I35R37HRD009
ราคาปรกติ 340,000  บาท
ราคาพิเศษ 209,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062.เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.21 กะรัต
น้ำ 95 ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง Triple Excellent   
HRD Cer No. 16038173009

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.49 กะรัต I VVS1 Triple Excellent
   
 
รหัสสินค้า : RD149I29R37HRD005
ราคาปรกติ 449,000  บาท
ราคาพิเศษ 299,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

**Premiumsize
เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.49 กะรัต
น้ำ 95 ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง Triple Excellent   
HRD Cer No. 17001376005

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.40 กะรัต J VVS1 และ 1.40 กะรัต J VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD140140J30R37HRD007001
ราคาปรกติ 684,000  บาท
ราคาพิเศษ 439,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.40 กะรัต
น้ำ 94 ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง Triple Excellent
HRD Cer No. 17001061007


และเพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.40 กะรัต
น้ำ 94 ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง Triple Excellent
HRD Cer No. 17001061001

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.10 กะรัต G VVS1 และ 1.11 กะรัต G VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD110111G38R37HRD002001
ราคาปรกติ 945,000  บาท
ราคาพิเศษ 539,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.10 กะรัต
น้ำ 97 ความสะอาด VVS1
คัดติ้ง Triple Excellent
HRD Cer No. 17000978002


และเพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.11 กะรัต
น้ำ 97 ความสะอาด VVS1
คัดติ้ง Triple Excellent
HRD Cer No. 17000978001

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.01 กะรัต G VVS1 และ 1.03 กะรัต G VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD101103G2739R37HRD009006
ราคาปรกติ 872,000  บาท
ราคาพิเศษ 489,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.01 กะรัต
น้ำ 97 ความสะอาด VVS1
คัดติ้ง Triple Excellent
HRD Cer No. 17000978009


และเพชร Round ใบเซอร์  HRD 1.03 กะรัต
น้ำ 97 ความสะอาด VVS1
คัดติ้ง Triple Excellent
HRD Cer No. 17000978006