หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต สี G ความสะอาดระดับ VS2
   
 
รหัสสินค้า : PS102G19R3556GIA847
ราคาปรกติ 232,396  บาท
ราคาพิเศษ 189,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร PEAR ใบเซอร์  GIA 1.02 กะรัต
สี G น้ำ 97   ความสะอาด VS2

คัดติ้ง 2Excellent   
GIA Cer No. 2205152847

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 3.41 และ 3.25 กะรัต สี H ความสะอาด VVS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD341325H44R356HRD804227
ราคาปรกติ 6,666,812  บาท
ราคาพิเศษ 3,539,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 3.41 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ  VVS2
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 190000026804


เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 3.25 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 170003068227

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 3.03 และ 3.01 กะรัต สี G ความสะอาด VVS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD303301G47R356HRD235433
ราคาปรกติ 6,666,812  บาท
ราคาพิเศษ 3,539,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 3.03 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ  VVS1
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 190000086235


เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 3.01 กะรัต น้ำ 97
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 190000091433

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.90 และ 0.90 กะรัต สี E ความสะอาด SI1
   
 
รหัสสินค้า : HS090090E24R356GIA175089
ราคาปรกติ 339,624  บาท
ราคาพิเศษ 259,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.90 กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ SI1
คัดติ้ง 2 Very Good  
GIA Cer No. 2246732175

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.90 กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ SI1
คัดติ้ง 2 Excellent 
GIA Cer No.6302486089

       
 
  เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.90 และ 0.90 กะรัต สี I-J ความสะอาด VS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : HS090090IJ21R356GIA433412
ราคาปรกติ 253,116  บาท
ราคาพิเศษ 209,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.90 กะรัต น้ำ 95
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง 2 Excellent 
GIA Cer No. 5296582433

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 0.90 กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.6157304412

       
 
  แหวนเพชร Round ใบเซอร์ IGI 10.01 กะรัต สี K ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : RD1001KIGI182
ราคาปรกติ 9,100,000  บาท
ราคาพิเศษ 5,600,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์ IGI 5.05 กะรัต
น้ำ 93 ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง 3Excellent 

IGI Cer No. R1D97089