หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 2.01 กะรัต สี H ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD201H42R356HRD829
ราคาปรกติ 1,109,118  บาท
ราคาพิเศษ 649,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 2.01 กะรัต
สี H น้ำ 96  ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง  3 Excellent
HRD Cer No. 190000080829

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 2.10 กะรัต สี H ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : RD210H43R356HRD717
ราคาปรกติ 1,233,540  บาท
ราคาพิเศษ 709,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 2.10 กะรัต
สี H น้ำ 96  ความสะอาด VVS1

คัดติ้ง  3 Excellent
HRD Cer No. 190000062717

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 2.10 กะรัต สี H ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD210H42R356HRD828
ราคาปรกติ 1,158,780  บาท
ราคาพิเศษ 679,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Round ใบเซอร์  HRD 2.10 กะรัต
สี H น้ำ 96  ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง  3 Excellent
HRD Cer No. 190000080828

       
 
  ต่างหูเพชร Heart-Oval ใบเซอร์ GIA 1.01+1.01+1.01+1.00+1.00+1.06+1.01+1.01 กะรัต สี D-F-E ความสะอาด VS1-VVS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : HSOV101101101100100106101101DFGIA
ราคาปรกติ 3,500,000  บาท
ราคาพิเศษ 1,860,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent  Very Good 
GIA Cer No. 2205117570

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No.2201162563

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 98
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent  Good 
GIA Cer No. 7318174083

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA 1.00 กะรัต น้ำ 98
ความสะอาดระดับ VVS2

คัดติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No.7318902203

เพชร Oval 1.00 กะรัต สี F
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No. 2317798822

เพชร Oval 1.06 กะรัต สี E

ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง  Excellent Very Good 
GIA Cer No. 5316718409


เพชร Oval 1.01 กะรัต สี D
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good  
GIA Cer No. 2317823137

เพชร Oval 1.01 กะรัต สี D

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  2 Very Good 
GIA Cer No. 1309891923

 

       
 
  ต่างหูเพชร Heart-Radiant ใบเซอร์ HRD-GIA 2.01+2.01+2.03+2.02 กะรัต สี H-Fancy Yellow ความสะอาด SI1-VS2-VVS1
   
 
รหัสสินค้า : HSRAD201201203202HRDGIA651568420414
ราคาปรกติ 5,600,000  บาท
ราคาพิเศษ 2,230,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 2.01  กะรัต สี H
น้ำ 96  ความสะอาดระดับ SI1

คัดติ้ง  2 Excellent  
HRD Cer No. 180000161651


เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 2.01  กะรัต สี H
น้ำ 96  ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง 2Excellent  
HRD Cer No. 180000142568


เพชร Radiant  2.03  กะรัต
สี Fancy  Yellow  ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง 2 Good 
GIA Cer No. 6207237420


เพชร Radiant  2.02  กะรัต
สี Fancy  Yellow ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง Good Very Good    
GIA Cer No. 6203237414

 

       
 
  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.01 กะรัต สี H ความสะอาด VVS2-VS1
   
 
รหัสสินค้า : PS101101H21R356GIA480446
ราคาปรกติ 406,302  บาท
ราคาพิเศษ 329,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent Very Good   
GIA Cer No. 6204206480


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง Excellent Very Good 
GIA Cer No. 2203180446