หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 1.01 และ 1.02 กะรัต สี G ความสะอาด VVS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : OV101102G27R345GIA012221
ราคาปรกติ 493,695  บาท
ราคาพิเศษ 369,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No.6342409012

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต สี G

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 6203605221

 

       
 
  เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 1.02 และ 1.01 กะรัต สี I ความสะอาด VS1-VVS2
   
 
รหัสสินค้า : CU102101I35R345GIA205007
ราคาปรกติ 346,656  บาท
ราคาพิเศษ 209,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion 1.02 กะรัต สี I
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  Excellent Very Good
GIA Cer No. 5202706205

เพชร Cushion 1.01 กะรัต สี I
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  Excellent Very Good
GIA Cer No.7336998007

 

       
 
  เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 1.05 และ 1.01 กะรัต สี H ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : PRI105101H24R345GIA147647
ราคาปรกติ 426,420  บาท
ราคาพิเศษ 329,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062


เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 1.05 กะรัต น้ำ 96
ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง 2 Excellent

GIA Cer No. 1345796147
เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต น้ำ 96

ความสะอาดระดับ VVS1

คัดติ้ง  2Excellent
GIA Cer No.2347196647

       
 
  เพชร Emerald ใบเซอร์ GIA 1.07 และ 1.09 กะรัต สี J ความสะอาด VVS2-IF
   
 
รหัสสินค้า : EM107109J29R345GIA230745
ราคาปรกติ 339,238  บาท
ราคาพิเศษ 249,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Emerald  ใบเซอร์  GIA 1.07 กะรัต
สี J น้ำ 94 ความสะอาด VVS2

คัดติ้ง  Excellent Very Good
GIA Cer No.1347453230

 

เพชร Emerald  ใบเซอร์ GIA  1.09 กะรัต
สี J น้ำ 94 ความสะอาด IF

คัดติ้ง  Excellent Very Good
GIA Cer No. 2201713745

 

       
 
  เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 2.01 กะรัต สี F ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : PRI201F27R345GIA542
ราคาปรกติ 970,830  บาท
ราคาพิเศษ 709,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Princess ใบเซอร์ GIA 2.01 กะรัต  สี F

น้ำ 98 ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง 2Excellent 
GIA Cer No.5343488542

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 2.11 และ 2.08 กะรัต สี I ความสะอาด VVS2
   
 
รหัสสินค้า : RD211208I41R345HRD470020
ราคาปรกติ 1,734,660  บาท
ราคาพิเศษ 1,029,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 2.11 กะรัต สี I
ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  3Excellent   
HRD Cer No.200000078470


เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 2.08 กะรัต สี I

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  3Excellent   
HRD Cer No.200000059020