หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Heart ใบเซอร์ HRD-GIA 4.06 และ 4.07 กะรัต สี H ความสะอาด VS1-VS2
   
 
รหัสสินค้า : HS406407H44R356HRDGIA086669
ราคาปรกติ 6,511,596  บาท
ราคาพิเศษ 4,569,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Heart   ใบเซอร์ HRD 4.06  กะรัต สี H
น้ำ 97  ความสะอาดระดับ VS1

คัดติ้ง  2 Excellent  
HRD Cer No. 190000038086


เพชร  Heart   ใบเซอร์ GIA 4.07  กะรัต สี H
น้ำ 97  ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No. 6322291669

       
 
  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.20 และ 1.20 กะรัต สี D ความสะอาด IF
   
 
รหัสสินค้า : PS120120D35R356GIA917560
ราคาปรกติ 1,196,160  บาท
ราคาพิเศษ 779,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.20 กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง 2Excellent 
GIA Cer No. 7328617917


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 1.20  กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ IF
คัดติ้ง 2 Excellent  
GIA Cer No. 2205429560
 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 5.76 กะรัต สี H ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : RD576H50R356HRD931
ราคาปรกติ 7,484,544  บาท
ราคาพิเศษ 3,749,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 5.76 กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  3Excellent   
HRD Cer No.180000131931

       
 
  แหวนเพชร Cushion รอบนิ้ว 14 pcs 7.11 กะรัต สี D-E-F
   
 
รหัสสินค้า : CU14PCS711DEFGIA
ราคาปรกติ 786,337  บาท
ราคาพิเศษ 530,000  บาท
   
รายละเอียด  
   
สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 0.52 กะรัต สี E
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.2327722711

เพชร Cushion 0.50 กะรัต สี F

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  2Excellent    
GIA Cer No.2337157153

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต สี D
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.6321758182

เพชร Cushion 0.50 กะรัต สี E

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  2Excellent    
GIA Cer No.7332400818

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 0.52 กะรัต สี E

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.3335239228

เพชร Cushion 0.50 กะรัต สี F

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  2Excellent    
GIA Cer No.7326995605

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต สี E

ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.1323862490

เพชร Cushion 0.50 กะรัต สี F

ความสะอาดระดับ VVS2
คัดติ้ง  2Excellent    
GIA Cer No.2326785472

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต สี E

ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.2338050060

เพชร Cushion 0.50 กะรัต สี F

ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  2Excellent    
GIA Cer No.1338021946

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 0.51 กะรัต สี E

ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.5333238571

เพชร Cushion 0.53 กะรัต สี F

ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  2Excellent    
GIA Cer No.2337459746

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 0.50 กะรัต สี D
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง 2Excellent  
GIA Cer No.2337349103

เพชร Cushion 0.52 กะรัต สี D

ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  2Excellent    
GIA Cer No.2324996172

 


       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ GIA 1.00 กะรัต สี G ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : RD100G31R356GIA840
ราคาปรกติ 295,480  บาท
ราคาพิเศษ 209,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 1.00  กะรัต สี G
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง  Excellent 2Very Good    
GIA Cer No.6321749840

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ GIA 1.01 กะรัต สี E ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : RD101E30R356GIA311
ราคาปรกติ 388,324  บาท
ราคาพิเศษ 279,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 1.01  กะรัต สี E
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  3Excellent    
GIA Cer No.1249772311