หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  ต่างหู Pear ใบเซอร์ GIA 2.21และ 2.03 กะรัตสี E ความสะอาด VS1-SI1 และ Heart 1.51 และ 1.51 สีD ความสะอาด SI1-VS1
   
 
รหัสสินค้า : PSHS221203151151EDGIA791692368300
ราคาปรกติ 4,900,000  บาท
ราคาพิเศษ 2,150,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 2.21 กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง 2Very good
GIA Cer No. 6197379791


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 2.03 กะรัต น้ำ 99
ความสะอาดระดับ SI1
คัดติ้ง  2Very good
GIA Cer No. 1288233692

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA  1.51  กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ SI1
คัดติ้ง   Excellent Very Good 
GIA Cer No. 6262735368

เพชร Heart ใบเซอร์ GIA  1.51  กะรัต น้ำ 100
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  2 Excellent 
GIA Cer No. 7288259300
Round 2 Pcs 0.42 และ 0.42 กะรัต 
Round 60 Pcs 0.55 กะรัต 

       
 
  แหวนเพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 5.01 กะรัต สี H ความสะอาดระดับ VS2
   
 
รหัสสินค้า : MQ501H27R356GIA225
ราคาปรกติ 4,815,612  บาท
ราคาพิเศษ 3,519,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

แหวนเพชร Marquise ใบเซอร์ GIA 5.01 กะรัต
น้ำ 96 ความสะอาดระดับ VS2

คัดติ้ง   2 Very good
GIA Cer No. 2304542225

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 1.31และ 1.30 กะรัต สี J ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : RD131130J22R356HRD220376
ราคาปรกติ 548,204  บาท
ราคาพิเศษ 429,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 1.31กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No.180000139220


เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 1.30 กะรัต น้ำ 94
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  3  Excellent  
HRD Cer No. 180000139376

       
 
  ต่างหูเพชร Radiant ใบเซอร์ GIA 1.21 และ 1.21 กะรัต สี J ความสะอาดระดับ VS1
   
 
รหัสสินค้า : RAD121121J40R356GIA661939
ราคาปรกติ 353,223  บาท
ราคาพิเศษ 219,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Radiant  1.21  กะรัต สี J
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง 2 Excellent  
GIA Cer No. 5276913661


เพชร Radiant  1.21  กะรัต สี J
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง 2 Excellent   
GIA Cer No. 5273955939

 

       
 
  เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 2.14 และ 2.21 กะรัต สี Fancy yellow ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : CU214221FYGIA251536
ราคาปรกติ 1,550,000  บาท
ราคาพิเศษ 860,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 2.14 กะรัต Fancy  yellow
ระดับความสะอาด VS2

คัดติ้ง 2 Very Good 
GIA Cer No. 5182136251


เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 2.21 กะรัต Fancy  yellow
ระดับความสะอาด VS2

คัดติ้ง Excellent  Very Good 
GIA Cer No. 5243447536

       
 
  เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 2.71 กะรัต สี Fancy yellow ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : CU271FYGIA380
ราคาปรกติ 1,290,000  บาท
ราคาพิเศษ 740,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Cushion ใบเซอร์ GIA 2.71 กะรัต Fancy  yellow
ระดับความสะอาด VS2

คัดติ้ง Excellent  Good 
GIA Cer No. 2214773380