หน้าแรก เพชรไซส์ 1-30 กะรัต เปรียบเทียบราคา ผลงาน ลูกค้า วิธีการชำระเงิน แหล่งความรู้ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
 เพชรใบเซอร์ GIA HRD IGI

 ขนาดเพชร (Size) : สีเพชร (Color) :
  เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.73 และ 0.73 กะรัต สี Fancy Light Yellow Green ความสะอาด SI1-VS2
   
 
รหัสสินค้า : PS073073FLYGGIA924978
ราคาปรกติ 2,300,000  บาท
ราคาพิเศษ 1,450,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.73 กะรัต น้ำ Fancy light Green
ความสะอาดระดับ SI1
คัดติ้ง Very Good  Good
GIA Cer No.7326976924


เพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.73  กะรัต น้ำ Fancy Yellow Green
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 1323993978
 

       
 
  แหวนเพชร Pear ใบเซอร์ GIA 0.74 กะรัต สี Fancy Grayish Yellow Green ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : PS074FGYGGIA491
ราคาปรกติ 1,300,000  บาท
ราคาพิเศษ 650,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร PEAR ใบเซอร์  GIA 0.74 กะรัต
สี Fancy Grayish Yellow Green  ความสะอาด VS2

คัดติ้ง 2 Good    
GIA Cer No. 2146153491

       
 
  แหวนเพชร OVAL ใบเซอร์ GIA 0.70 กะรัต สี Faint Pink ความสะอาด VVS1
   
 
รหัสสินค้า : OV070FPGIA456
ราคาปรกติ 1,700,000  บาท
ราคาพิเศษ 890,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร Oval ใบเซอร์ GIA 0.70  กะรัต สี Fant Pink
ความสะอาดระดับ VVS1
คัดติ้ง Excellent Very Good
GIA Cer No. 2185157456

 

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 5.11 กะรัต สี H ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : RD511H50R345HRD232
ราคาปรกติ 6,434,767  บาท
ราคาพิเศษ 3,219,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 5.11 กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  3Excellent   
HRD Cer No.190000163232

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ HRD 7.06 กะรัต สี H ความสะอาด VS1
   
 
รหัสสินค้า : RD706H43R345HRD934
ราคาปรกติ 8,890,305  บาท
ราคาพิเศษ 5,069,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ HRD 7.06 กะรัต สี H
ความสะอาดระดับ VS1
คัดติ้ง  3Excellent   
HRD Cer No.190000131934

       
 
  เพชร Round ใบเซอร์ GIA 1.02 กะรัต สี K ความสะอาด VS2
   
 
รหัสสินค้า : RD102K30R345GIA315
ราคาปรกติ 158,355  บาท
ราคาพิเศษ 119,000  บาท
   
รายละเอียด  
   

สนใจโทร 02-644-4059 , 02-644-4062

เพชร  Round   ใบเซอร์ GIA 1.02  กะรัต สี K
ความสะอาดระดับ VS2
คัดติ้ง  3Excellent 
GIA Cer No.2346853315